In de weilanden rondom Mastenbroek lopen nu nog koeien.
In de weilanden rondom Mastenbroek lopen nu nog koeien. Arnoud J Spaaij

Achterveld kan uitdijen

'Plannen worden niet afgewezen'

ACHTERVELD De introductie van de toekomstige nieuwbouwplannen binnen de gemeente Leusden door B&W zijn nog weinig concreet. Toch valt het idee om nog veel meer te bouwen in Achterveld niet gelijk verkeerd bij veel bewoners.


Arnoud J Spaaij

Het gemeentebestuur heeft een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om meerdere gebieden in Leusden te onderzoeken op de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw. Zie ook het artikel op de voorpagina (en hieronder) in deze krant.

In Achterveld gaat het om twee gebieden die daarvoor volgens B&W geschikt zijn. Het eerste gebied dat door B&W is aangewezen ligt aan de noord-west kant van het dorp langs de Hessenweg. Eén zijde van deze wijk sluit aan op de woningen die aan de Verjaagde Ruiterweg staan terwijl de noordzijde van de nieuwe wijk dan de buitengrens van de kom van het dorp gaat vormen. Het gaat om ongeveer zes hectare dat nu als landbouwgrond gebruikt wordt.


VRIJE ZONE Een ander gebied ligt tussen de huidige wijk Mastenbroek en het nog te bouwen Mastenbroek 2 en industrieterrein De Fliert. Mastenbroek 2 is ongeveer vijf hectare groot en hier zouden ongeveer honderd woningen moeten komen. Dit nieuwe aangewezen gebied is zo’n negen hectare groot. De wijk sluit dan aan op de achterkant van de woningen die nu langs de Kerkdijk staan. Daarmee verdwijnen dan in de toekomst de laatste vrijliggende kerkpaden van het dorp die nog nog veel door wandelaars worden gebruikt. Dit gebied kon sowieso wel eens meerdere obstakels tegenkomen in de onderzoeksfase van de gemeente wil ingaan. Door de noordelijke ligging zou het wel eens in de vrije zone kunnen komen die om de windturbine aangehouden moet worden die Barneveld mogelijk wil plaatsen in het buitengebied in het buurtschap Kallenbroek.

Toch zijn de eerste reacties van Achtervelders niet onverdeeld negatief. Wel klinkt opvallend genoeg bijna overal in de reacties op het nieuws, de roep om woningen voor starters in de woningmarkt. Blijkbaar zijn de beloofde starterswoningen in de wijk Groot Agteveld, waar op dit moment nog gebouwd wordt, uitgebleven of deden de huizen die er gerealiseerd zijn niet aan de behoefte die er was.