Het gebied ten zuiden van de Tabaksteeg komt in aanmerking voor de bouw van nieuwe woningen in de periode 2025-2040.
Het gebied ten zuiden van de Tabaksteeg komt in aanmerking voor de bouw van nieuwe woningen in de periode 2025-2040. Daan Bleuel

Ruimte voor 750 huizen?

Optie om Tabaksteeg te vergroten

LEUSDEN Als het aan het college ligt, wijst de gemeente Leusden drie zoekgebieden aan waar de komende jaren woningbouw van enige omvang kan plaatsvinden. Het gaat om het gebied ten zuiden van de wijk Tabaksteeg in Leusden-Zuid en twee kleinere locaties in Achterveld.


Daan Bleuel

De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om in de periode 2025 - 2040 nog minimaal 750 nieuwe woningen te bouwen. Het heeft nu drie gebieden voor dat doel op het oog. De gemeenteraad zal met het voorstel van het college nog moeten instemmen. Ook onderkent de gemeente het belang van inspraak van de bevolking. Maar: ,,Het is nu nog niet bekend of en hoe dit vorm gaat krijgen’’, laat het college in een persbericht weten.


REGIO Wanneer de gemeenteraad instemt met de zoekgebieden, worden die ook ingebracht voor het ‘Ontwikkelbeeld 2030-2040’ van de Regio Amersfoort. Gemeenten (en provincie) hebben afgesproken belangrijke ruimtelijke vraagstukken (zoals woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen) gezamenlijk, in regionaal verband aan te pakken. Opvallende keuze is de optie om de wijk Tabaksteeg in Leusden-Zuid verder te vergroten. Het college wijst een zoekgebied aan dat grofweg wordt begrensd door de Hamersveldseweg, de Leusbroekerweg en de Arnhemseweg. De busbaan, die nu nog door tussen weilanden ligt, zal aan weerszijden door toekomstige bebouwing kunnen worden omgeven, als het aan het college ligt. In Achterveld gaat het om twee bouwlocaties. De ene ligt aan de noordwestelijke kant van het dorp. Vanuit Stoutenburg gezien gaat het om het gebied aan de linkerkant van de Hessenweg, aan de rand van de huidige bebouwde kom.

p pagina 3

Het zoekgebied in Leusden-Zuid, gezien vanaf de Arnhemseweg.