'Het gaat hier wel om zoekgebieden'

p Vervolg van voorpagina

De tweede bouwlocatie grenst aan bedrijventerrein De Fliert in het kerkdorp. Het gebied sluit aan bij bouwlocatie ‘Mastenbroek 2’ dat inmiddels de fase nadert waarin er daadwerkelijk kan worden gebouwd. Ook in Stoutenburg wil het college ruimte creëren voor nieuwbouw. In de visie van het B&W gaat het om ruimte voor zo’n dertig woningen aan de Hessenweg en de Horsterweg.

,,Het gaat hier wel om zoekgebieden’’, benadrukt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het is dus niet zo dat het de bedoeling is die zoekgebieden helemaal vol te bouwen. Hoe en waar precies is nader onderwerp van gesprek met de gemeenteraad en omwonenden.’’


WONINGBEHOEFTE Om aan de woningbehoefte te voldoen heeft Leusden van 2025 tot 2040 zo’n 750 woningen nodig. Dat komt neer op een gemiddeld bouwtempo van 50 woningen per jaar. Die hoeveelheid kan niet binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd, stelde het college eerder al vast. Bij het zoeken van nieuwe geschikte bouwlocaties heeft de aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving (winkels, scholen, openbaar vervoer) een belangrijke rol gespeeld. Gebieden met hoge natuurwaarde, waterbergingsgebieden (zoals De Schammer) en de groene bufferzône langs het Valleikanaal zijn in de zoektocht op voorhand buiten beschouwing gebleven, stelt het college.


De gemeente stelt aankoop van de gebieden voorlopig uit, totdat de politieke discussie erover is afgerond. Wél haalt de gemeente vast de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van stal. Dat betekent feitelijk dat een grondeigenaar verplicht wordt de grond als eerste aan de gemeente aan te bieden. De raad zal overigens nog met dat voornemen van het college moeten instemmen.