'Inwoners willen dat voor de eigen behoefte gebouwd wordt. Maar niet teveel. Je kunt het groen maar één keer volbouwen.'
'Inwoners willen dat voor de eigen behoefte gebouwd wordt. Maar niet teveel. Je kunt het groen maar één keer volbouwen.' Eigen foto

‘Langs het tuinpad van mijn vader’

Raadgever

Groen is goud

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. De eerste bijdrage na de zomerperiode fractievoorzitter van de CDA Marijke van Eijden over woningbouw.


,,Langs het Tuinpad van mijn vader zong Wim Sonneveld lang geleden. Met weemoed klinkt het naar de tijd van boerenbloemen en een heg, een raadhuis met een pomp ervoor en een zandpad tussen koren door.”


BETAALBAAR ,,Wij van het CDA, met mede onze historische wortels vanuit de agrarische sector, vinden onze groene ruimte en leefruimte enorm van belang. Maar dit geldt voor het gros van de inwoners van de gemeente Leusden. Of er nu al vele generaties voor je hier zijn opgegroeid, of dat je een bewuste keuze hebt gemaakt om hier te gaan wonen, heeft te maken met de kwaliteiten van onze gemeente. Een mooie balans tussen agrarisch landschap, natuur en bebouwde omgeving. Met daarin een diversiteit van woningen en de nodige voorzieningen als sportclubs, zwembaden en winkelcentra. En toch dienen we ook vooruit te denken en hoort woningbouw bij een vitaal dorp.”

,,Onze kinderen hebben betaalbare woningen nodig. Hoe minder woningen er zijn, hoe moeilijker betaalbaar. Ook voor senioren is het enorm van belang dat er geschikte en betaalbare woningen zijn. Zodat er ook weer meer doorstroming komt in de woningmarkt en er gezinswoningen vrijkomen.”

,,Omdat er in een huis steeds minder mensen wonen, hebben we meer woningen nodig om op hetzelfde inwonersaantal te blijven. Dit is belangrijk om de voorzieningen in stand te houden en daarbij de leefbaarheid van het dorp.”

GROEN IS GOUD ,,Een aantal jaar geleden is aan de mensen uit Leusden gevraagd om mee te denken over de woningbouwopgave. Uit dat onderzoek bleek dat mensen uit Leusden, Achterveld en Stoutenburg het belangrijk vinden dat er voor de eigen behoefte gebouwd wordt. Maar vooral niet teveel. Je kunt het groen maar één keer volbouwen. En ons groen is ons goud. Om aan deze wens voor bouwen naar behoefte te voldoen, is gefaseerd bouwen en de woningen eerst aanbieden aan eigen inwoners een hulpmiddel.”


,,Met deze argumenten in het achterhoofd heeft het college een plan gemaakt om locaties aan te wijzen waar na 2025 gebouwd kan gaan worden. De locaties liggen in Leusden-Zuid, in Achterveld en binnen de grenzen van het dorp Stoutenburg. Het college heeft onder andere gekeken naar de plek ten opzichte van de bestaande voorzieningen als winkels en scholen. De gemeenteraad gaat in het najaar een besluit nemen over de locaties.”


,,Hoe ziet Leusden, Achterveld en Stoutenburg er dan over 20 jaar uit? Het is belangrijk dat het dorpen blijven van jong tot oud, met veel leefruimte, mooie groene linten en betaalbare woningen. Waardoor wij ook dan hoge bomen, een raadhuis en (boeren)kinderen in onze dorpen kunnen vinden en het liefst zonder weemoed.”


Marijke van Eijden, fractievoorzitter CDA Leusden, Achterveld, Stoutenburg, m.vaneijden@icloud.com.