Supermarkten nemen hygiënemaatregelen voor de veiligheid van hun klanten, zoals de Jumbo in De Hamershof. Supermarkten mogen de komende tijd op zondag al vanaf 9.00 uur open.
Supermarkten nemen hygiënemaatregelen voor de veiligheid van hun klanten, zoals de Jumbo in De Hamershof. Supermarkten mogen de komende tijd op zondag al vanaf 9.00 uur open. Daan Bleuel

Supermarkten op zondag vanaf 9.00 uur open

LEUSDEN Winkeliers, met name eigenaren van supermarkten, mogen hun deuren op zondagochtend al om 9.00 uur openen. Het college verleent de winkeliers opnieuw ontheffing van het verbod in verband met de maatregelen om de corona-epidemie te beteugelen.


Daan Bleuel


De (nieuwe) ontheffing is half oktober van kracht geworden en zal vooralsnog een half jaar duren (tot 10 april 2021). Als de 1,5 meter samenleving dan nog steeds van kracht is, kan de regeling worden verlengd. Dat heeft het college begin deze maand besloten.

De ontheffing was al eerder aan de orde. Ook tijdens de eerste ‘lockdown’ stelde het college supermarkten in staat vaker open te zijn dan normaliter volgens gemeentelijke regelgeving mag. ,,Hiermee werd winkeliers die levensmiddelen verkopen de mogelijkheid geboden om klanten te spreiden over de dag’’, licht het college het toenmalige besluit toe. De regeling stelde supermarkten bijvoorbeeld in staat speciale openingstijden te hanteren voor kwetsbare groepen zoals ouderen.


Premier Rutte riep winkeliers eind september op ‘een strenger deurbeleid te gaan voeren, toe te zien op hygiënemaatregelen en speciale uurtjes in te ruimen voor kwetsbare groepen’. Om dat mogelijk te maken wil het college de winkeliers in staat stellen de toeloop te spreiden door de openingstijden te verruimen.

De regeling wordt opnieuw van stal gehaald omdat het corona-virus weer in alle hevigheid om zich heen grijpt. Winkels mogen daarom op ‘reguliere’ zondagen hun deuren al om 9.00 uur openen, in plaats van om 12.00 uur zoals onder normale omstandigheden het geval is. Uitzonderingen zijn (en blijven) Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Eerste Paasdag. Dan blijven de winkels de hele dag gesloten.


Controle honden-belasting 2020

LEUSDEN In november en december voert GBLT de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting uit. Wie eigenaar is van één of meer honden moet hierover belasting betalen. Via GBLT wordt de hondenbelasting aan de gemeente betaald.

De controleurs van GBLT controleren in de hele gemeente. Dit doen zij steekproefsgewijs door een bezoek aan huis. Treft de controleur iemand niet thuis, maar heeft hij wel het vermoeden dat men een hond heeft, dan laat hij een brief achter met het verzoek om de hond(en) aan te melden.

Meer informatie op www.leusden.nl.

Unrecognizable active senior woman with dog on a walk in a beautiful autumn forest.