Er wordt nog gewerkt aan de uitbreiding van de R.K. begraafplaats in Achterveld.
Er wordt nog gewerkt aan de uitbreiding van de R.K. begraafplaats in Achterveld. Arnoud J Spaaij

Plaats voor niet-katholieken

’Wens bestond al lange tijd'

ACHTERVELD De begraafplaats in Achterveld krijgt extra graven die vooral bedoeld zijn voor mensen die niet zijn aangesloten bij de Rooms Katholieke gemeenschap. Op het kerkhof werden alleen parochianen begraven maar nu is er ook de mogelijkheid voor andere Achtervelders er een plek te krijgen.

Arnoud J Spaaij

Er wordt nog hard gewerkt op dit moment op het terrein van de begraafplaats in Achterveld. Het achterste deel dat lange tijd alleen in gebruik was als strooiveldje, waar nabestaanden as konden uitstrooien, is anders ingedeeld. Een haag omsluit het grasveld waar straks ruimte is voor zestig nieuwe graven. Het zijn extra graven naast de bestaande die tot nu toe alleen voor parochianen van de R.K. parochie in Achterveld waren.


TOESTEMMING Bertus van Burgsteeden is namens de locatieraad Achterveld betrokken bij de uitbreiding van begraafplaats. ,,De aanpassing is echt op verzoek van veel mensen die geen lid zijn van de parochie”, legt Van Burgsteeden uit. ,,Eigenlijk speelt het al jaren. Het is ook ooit wel eerder besproken maar recent is het verzoek voor de mogelijkheid om als niet lid van de parochie begraven te kunnen worden in Achterveld opnieuw ingediend bij het bisdom. En die toestemming is er nu gekomen. Over enkele weken is het dan mogelijk om als niet-katholiek begraven te worden op dit gedeelte van het kerkhof."

De gelegenheid voor mensen om in Achterveld begraven te worden als niet katholiek was beperkt. Van oudsher was begraven worden op het kerkhof van Achterveld voorbehouden aan de leden van de SInt Jozefparochie. De afgelopen jaren gingen meerdere parochies in de omgeving een samenwerking aan en dat leidde tot de grote R.K. Parochie Sint Lucas. De locatieraad van Achterveld bleef verantwoordelijk en onderhield met veel vrijwilligers het kerkhof. Een enkele keer was het mogelijk om er op speciaal verzoek begraven te worden als niet katholiek. Dat kwam vooral voor bij Achtervelders die al lange tijd of op een bijzondere manier aan het dorp of de parochie verbonden waren. Nu is het door de beslissing van het bisdom structureel toegestaan.


NIEUWE INDELING De werkzaamheden voor de aanpassingen van het kerkhof zijn nagenoeg afgerond. Er wordt al enige weken gewerkt aan de vernieuwing. Een breed pad is aangelegd dat doorloopt in het grasveld. En verder zijn perken aangelegd, bomen en struiken gekapt en gerooid, en worden er weer rondom planten en bomen geplant. Een nieuwe indeling voor de graven met daartussen looppaden is voorbereid.

STROOIVELD Een deel van het grasveld van het kerkhof blijft in gebruik als strooiveld zodat ook in de toekomst de as van dierbaren nog steeds kan worden uitgestrooid. Deze week moeten de werkzaamheden worden afgerond. Maar voor de begraafplaats open is voor anderen duurt dus nog even. ,,We willen het zelf ook mooi hebben", licht Van Burgsteeden nog toe, ,,al verwachten we wel dat morgen het werk wordt opgeleverd."

[Dit verhaal had u eerder kunnen lezen als premiumverhaal op onze website www.leusderkrant.nl.