De Museumbunker aan de Langesteeg blijft voorlopig gesloten.
De Museumbunker aan de Langesteeg blijft voorlopig gesloten. Gemeente Leusden

Leusden ondersteunt knooppunt

LEUSDEN De gemeente Leusden ondersteunt een provinciaal initiatief om een dekkend wandelknooppuntennetwerk te realiseren. Ook wil het gemeentebestuur eenmalig geld stoppen in het Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude.

Daan Bleuel

Het college wil de uitgaven betalen uit potjes die door de coronacrisis minder werden aangesproken dan voorzien was. Het gaat bijvoorbeeld om budget dat was gereserveerd voor natuur- en landbouwversterking, budget voor de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan en het budget voor toerisme en recreatie.


O-GEN Ook was er in de begroting geld gereserveerd dat jaarlijks als contributie aan de regionale gebiedscoöperatie O-gen zou moeten worden betaald. Eerder dit jaar werd bekend dat O-gen (de gebiedscoöperatie zet zich in voor verbetering van de economie en leefbaarheid in het landelijk gebied) rond deze tijd stopt met haar activiteiten. Als belangrijkste reden voerde O-gen ‘teruglopende inkomsten’ op. De verplichtingen voor Leusden bedroegen 15.000 euro op jaarbasis.

In 2021 wil de gemeente eenmalig een slordige 50.000 euro investeren in het knooppuntennetwerk, het bezoekerscentrum en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het onderhoud van de knooppunten en de instandhouding van het bezoekerscentrum gaan Leusden jaarlijks ruim 11.000 euro kosten.


De regionale overheid is bereid 75% van de kosten van een knooppuntennetwerk in het oostelijk deel van Utrecht te dragen, als gemeenten bereid zijn voor 25% van de financiering te tekenen.

[Lees een uitgebreide versie op onze websitewww.leusderkrant.nl.


Het Bezoekerscentrum Grebbelinie