Jan en Carine Barten op het grasland waar hun Lakenvelders graasden.
Jan en Carine Barten op het grasland waar hun Lakenvelders graasden. Marcel Koch

Verdriet om Lakenvelders

Stallen boer Jan Barten gesloopt

LEUSDEN Bij gebrek aan stalruimte heeft boer Jan Barten afstand moeten doen van zijn Lakenvelders. Het sierlijke en zeldzame koeienras graasde sinds jaar en dag op de weilanden van natuurgebied de Schoolsteegbosjes en trok veel bekijks van passanten. ,,Het is zuur’’, aldus Barten, ex-veehouder.

Marcel Koch

Op het erf van Jan en Carine Barten hangt figuurlijk de vlag halfstok. Recentelijk hebben ze met een mistroostig gevoel hun Lakenvelders (nog 8 stuks) voor de laatste keer van het land gehaald en linea recta naar het slachthuis in Veenendaal laten vervoeren. In diezelfde periode vond op het erf aan de Leusbroekerweg in Leusdens buitengebied de sloop plaats van de drie omvangrijke stallen achter hun woning. Een en ander is het gevolg van beëindiging van de pachtovereenkomst met stichting De Boom, overeengekomen in 2013.

BOER AF Hoewel ze het zagen aankomen, is de pijn er niet minder om. Lakenvelders weg. Stallen weg. Hobby weg. Handel weg. ,,Het voelt alsof we in onze blote kont op straat staan’’, duidt Carine (47) de voor hen ingrijpende ontwikkelingen.

Echtgenoot Jan (44) verpakt de teleurstelling als volgt: ,,Van de ene op andere dag ben ik boer af. Ik was verknocht aan die runderen, stak er mijn ziel en zaligheid in. Dit doet pijn, ja. Normaal gesproken liep ik elke avond de stal in om bij mijn beesten te zijn en nu? Ik zal best wel weer wat anders vinden, maar ik ga die prachtige runderen, waar ooit mijn vader mee is begonnen, ontzettend missen.’’ Carine merkt op: ,,Opeens is het akelig stil op het erf.’’

Volgens Barten heeft hij alles in het werk gesteld om zijn onderneming voor te zetten. ,,Maar het heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn’’, stelt de Leusdenaar wiens vader Jan sr. met stichting de Boom een hoevepachtovereenkomst had omtrent de grond waarop de stallen waren gevestigd. Na diens overlijden in 2009 waren de erfgenamen Barten, waaronder Jan junior, en stichting De Boom na een lange periode van overleg overeengekomen de pachtovereenkomst te beëindigen. Jan: ,,Ik had eigenlijk liever gezien dat De Boom ons verzoek om de pacht op mijn naam te zetten had gehonoreerd.’’

[Lees een zeer uitgebreid verhaal op www.leusderkrant.nl.