Vijftien procent van de ondervraagden wil met iemand over zijn eigen situatie praten.
Vijftien procent van de ondervraagden wil met iemand over zijn eigen situatie praten. Sameer Khalili

Aan de slag met signalen

Lokale contacten als 'makelaar' gezocht

LEUSDEN De vragenlijsten leveren genoeg aanwijzingen op dat er vaak meer aan de hand is. Ook geeft 90 procent van de cliënten toestemming zijn gegevens aan derden door te geven. De vragenlijsten kunnen dus een effectief middel zijn om - waar nodig - ook andere hulp dan huishoudelijke hulp in te zetten.


Die andere hulp ligt echter lang niet altijd op de weg van de organisaties die huishoudelijke hulp leveren. Zij helpen immers niet bij de keuze voor verbouwen of verhuizen, zij begeleiden niet naar sociale activiteiten en ze zorgen niet voor warm eten. Maar aan wie moeten zij dat signaal dan doorgeven? Daar wil de Huiskamer van Leusden een bemiddelende rol in spelen, want er zijn genoeg hulpverleners in Leusden. De overdracht en samenhang kan en moet echter gestroomlijnd worden.


HOE VERDER Bram Harmsen, gemeentelijk beleidsmedewerker en initiatiefnemer van de signaleringssystematiek, ofwel de vragenlijsten: ,,Wij gaan graag met alle partijen in gesprek om deze systematiek verder door te ontwikkelen, zodat onze inwoners nog beter ondersteund kunnen worden. Dat zullen wij doen, wanneer ook de resultaten vanuit de andere aanbieders van huishoudelijke hulp beschikbaar zijn in augustus dit jaar."


'VRAGENLIJSTEN HELPEN' Maar niet alleen huishoudelijke hulpen komen ‘achter de voordeur’. Een vergelijkbare benadering kan ook door andere professionele hulpverleners gebruikt worden, nu blijkt dat deze benadering werkt. Wilko Groeneweg, bestuurder van Centraalzorg: ,,Als Leusdense zorgorganisatie biedt Centraalzorg alle vormen van thuiszorg. Maar onze wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie ondersteunen ook regelmatig mensen zonder indicatie en directe zorgvraag. Wij verwijzen ook door naar lokale vrijwilligersinitiatieven, zoals de Huiskamer, waardoor een verbinding wordt gelegd tussen formele zorg en informele hulp. Signalering door middel van vragenlijsten helpt daarbij."


Gezien de zeer uiteenlopende situaties die huishoudelijke hulpen en andere professionele hulpverleners tegenkomen, stellen de stagiairs voor om de cliënten eerst in te delen in een aantal ‘profielen’ (zie voorbeelden in het artikel hierboven). Per ‘profiel’ kan men dan afspreken welke instantie het eerste initiatief neemt om voor aanvullende hulp te zorgen. En daarnaast naar welke instantie doorverwezen kan worden.


DE BUURT AAN ZET Een deel van de wenselijke hulp zou door welwillende buurtgenoten gedaan kunnen worden. Echter, zelf hulp (moeten) vragen blijkt ongemakkelijk, men ‘piept’ niet gauw en daarmee blijft beschikbare hulp ongebruikt. Dit vraagt om een buurtnetwerk waarmee vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht.


In wijken met wijkverenigingen als Leusden Zuid en Tabaksteeg (Leusden ZET), Alandsbeek (Buurkracht Alandsbeek) en in Achterveld (DAVA) zien we daar al mooie voorbeelden van. Leusden-breed wordt nu gezocht naar buurtcontactpersonen die deze makelaarsfunctie voor hun eigen buurt kunnen en willen vervullen.