Het plein in De Biezenkamp is ingericht op basis van het principe 'shared space'. Het is dus geen exclusief voetgangersgebied.
Het plein in De Biezenkamp is ingericht op basis van het principe 'shared space'. Het is dus geen exclusief voetgangersgebied. Daan Bleuel

Proces-manager Biezenkamp

p voorpagina

Al geruime tijd zijn er klachten van uiteenlopende aard over het vernieuwde winkelcentrum (de inrichting van het nieuwe plein werd in 2018 afgerond). Klagers melden overlast van scooters en van auto’s en bestelbusjes die regels rond laad- en losmogelijkheden negeren. Daarnaast zorgt de harde bestrating en gevelbekleding voor geluidsoverlast.

Verder zijn er veel klachten over overlast van jongeren. In 2019 kwamen daar bij de officiële instanties (gemeente en politie) 121 meldingen over binnen. In de eerste negen maanden van 2020 waren er al 144 meldingen bekend. ,,Als deze trend zich doorzet, zijn er in 2020 60 procent meer meldingen geregistreerd’’, stelt het college bezorgd vast. Daarnaast hebben bewoners ook in mails en gesprekken met de gemeente klachten geuit. ,,Dat aantal ligt beduidend hoger dan elders in Leusden’’, erkent het college, dat daarmee het gewicht van de klachten onderstreept.


SLUIPROUTES Het is volgens de gemeente niet zo dat er niets met de klachten is gedaan. ,,Zo is er door ingrepen voor gezorgd dat de sluiproute voor auto’s over het plein van de Asschatterweg naar de Burgemeester De Beaufortweg en omgekeerd onmogelijk werd gemaakt’’, aldus het college. ,,Het zijn echter steeds ingrepen vanuit één specifieke discipline geweest en dit heeft per saldo onvoldoende soelaas geboden.’’

Om een begin te maken met een integrale aanpak van de problemen heeft de gemeente begin september gesproken met een aantal bewoners, politie en een jongerenwerker. Naar aanleiding daarvan kreeg een ‘interne regisseur’ de opdracht ‘een integrale probleemanalyse, verkenning van mogelijke oplossingen en een plan met (acceptabel) kosten op te stellen’.


SHARED SPACE Het vinden van oplossingen die alle problemen in één klap oplossen, is nog een flinke uitdaging. De gemeente koos er voor het plein volgens het principe van ‘shared space’ in te richten. Dat wil zeggen dat de ruimte door verschillende weggebruikers (met name voetgangers, fietsers en een incidentele bestelbus om de winkels te bevoorraden) benut kan worden. ,,Het onmogelijk maken van fietsen op het plein (en daarmee het beëindigen van het ‘shared-space’-principe) leidt tot meer nadelen dan voordelen’’, meent het college. Het college wijst er bijvoorbeeld op dat de verbinding Asschatterweg-Burgemeester De Beaufortweg ‘een belangrijke doorgaande route' vormt voor fietsende scholieren en mensen die op weg zijn naar hun werk of het station. ,,Er is op voldoende korte afstand van het plein geen alternatieve route maakbaar'', denken burgemeester en wethouders.

GROTE INGREPEN Ook zou het afsluiten van het plein voor fietsers tot gevolg hebben dat er grote ingrepen in en om het plein nodig zijn. Dit betekent, afgezien van forse financiële consequenties, ook dat de toegankelijkheid van het plein sterk afneemt en dat het karakter ervan verandert.

Als de corona-maatregelen geen spaak in het wiel steken, zal de nieuwe proces-manager in maart een begin moeten gaan maken met een probleemanalyse. Daarna is er tot oktober de tijd om een plan van aanpak te maken dat ergens in het laatste kwartaal van dit jaar met de gemeenteraad kan worden besproken.