Voor het opnemen van de vieringen in de St. Jozefkerk is geinvesteerd in nieuwe media en apparatuur.
Voor het opnemen van de vieringen in de St. Jozefkerk is geinvesteerd in nieuwe media en apparatuur. Simone Beerens

Kerken tijdens en na corona

Terug naar het 'oude normaal'?


LEUSDEN Kerken kunnen sinds kort weer beperkt bezoekers ontvangen. Dat wil zeggen, de meeste kerken conformeren zich aan de algemeen geldende coronamaatregelen ook al hoeven ze dat strikt juridisch niet te doen. Na een lange tijd van volledige lockdown worden er sinds maart in sommige kerken weer maximaal 30 personen per kerkdienst ontvangen. Er waren slechts enkele ‘zwaardere’ kerkgemeenschappen, die voor zichzelf ruimere regels toepassen dan in de rest van de maatschappij. Hoe begrijpelijk die verleiding ook kan zijn, het getuigt niet van begrip voor en solidariteit met de rest van de samenleving.


Nu we hopelijk geleidelijk aan weer terug kunnen naar het oude ‘normaal’ is het de vraag in hoeverre mensen weer terugkeren naar hun oude patronen en gedrag. In de coronaperiode zijn de bestaande patronen van betrokkenheid en kerkbezoek helemaal stil komen te liggen of ernstig beperkt. Mensen hebben geproefd van het niet meer naar de kerk ‘moeten’ op zondag en er zijn digitale alternatieven ontstaan waarbij de kerkdiensten via een eigen webstream thuis in de huiskamer te volgen waren. Prachtig, maar toch geen volwaardig alternatief. Enerzijds omdat voorgangers en hun assistenten geen ervaren tv-presentatoren zijn en het duidelijk is dat een goede uitzending verzorgen toch deskundigheid en regie vraagt en anderzijds omdat een belangrijk aspect van het fysiek naar de kerk gaan bestaat uit het ontmoeten van andere mensen. Die routine is nu doorbroken. Hoe zal zich dat herstellen?


ONTMOETING Inmiddels is er in de katholieke parochies alweer een aantal weken ervaring met kerkdiensten met maximaal dertig bezoekers. Helaas nog wel in corona-opstelling: vooraf aanmelden, mondkapjes op en bij de ingang ontsmetten, anderhalve meter uit elkaar zitten en geen koffiedrinken of praatje met elkaar na afloop. Dat is dus nog geen goede graadmeter voor het nieuwe normaal. ,,Ook zien we binnen de St. Lucasparochie dat de bereidheid om onder deze omstandigheden wat verder te reizen naar andere locaties waar wel vieringen zijn, zeer beperkt is. De binding aan het eigen netwerk in de eigen geloofsgemeenschap is kennelijk toch een sterke motivatie om naar de kerkdienst te gaan. De kerk als ontmoetingsplek, een belangrijke functie."