Jeannet en Henry Koopman, gezinshuisouders van Kracht van Verschil in Leusden.
Jeannet en Henry Koopman, gezinshuisouders van Kracht van Verschil in Leusden. Familie Koopman

'De vraag naar pleegzorg groeit'

Oproep voor deeltijd pleegzorg

LEUSDEN Jeugdzorg in de gemeente Leusden verdient volgens De Gezinsparaplu aandacht, want elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Veel Leusdenaren zijn beperkt bekend met pleegzorg, daarom wordt met onder meer de collecte van Nationaal Fonds Kinderhulp aandacht gevraagd voor de kwetsbare kinderen en (deeltijd)pleegzorg in Leusden.


In Leusden begeleiden Henry en Jeannet Koopman met veel liefde pleegkinderen op weg naar zelfstandigheid in hun gezinshuis Kracht van Verschil. Echter, de vraag naar (deeltijd)pleegzorg groeit. Meer kinderen komen in de knel. Daarvoor is bekendheid nodig met hoe dit leeft en wie daarover met vragen worstelt. Gezinssituaties leiden er soms toe dat een kind niet meer thuis kan wonen. Maar met preventieve ondersteuning kan een uithuisplaatsing vaak worden voorkomen. Daarom bestaat de Gezinsparaplu Leusden. In samenwerking met gemeente Leusden en Lariks vormt de Gezinsparaplu een belangrijk vangnet waarbinnen steun, raad, coaching en praktische passende hulp wordt geboden aan gezinnen waar het ‘niet zo lekker loopt’. De stuwende kracht en coördinator van dit netwerk is Henry Koopman.


DEELTIJDPLEEGZORG Niet elk huishouden is geschikt voor voltijd pleegzorg. Maar er is ook vraag naar deeltijdpleegzorg voor een middag per week of een weekend per maand. Daarom doet de Gezinsparaplu een oproep aan ieder die een goed gesprek over pleegzorgmogelijkheden wil voeren. Leusdenaren die gemotiveerd een kind op regelmatige basis extra aandacht willen geven, worden gevraagd hier eens over na te denken. Via een intake wordt gezocht naar de juiste match.


PLEEGOUDERCAFÉ Onder pleegouders bestaat de behoefte kennis en ervaringen te delen. Voor pleeg-en gezinshuisouders wordt daarvoor driemaal per jaar het pleegoudercafé georganiseerd vanuit de Gezinsparaplu. Meer informatie wordt gegeven op de social accounts (Twitter en Facebook) of de website gezinshuiskrachtvanverschil.nl.


STEUNTJE IN DE RUG De Vriendenstichting Gezinshuis Kracht van Verschil (ANBI) waardeert gezinshuizen en pleegouders in Leusden graag met een financieel ‘steuntje in de rug’. Dat betekent voor een pleegkind en het pleeggezin vaak net dat fijne extraatje voor een bijzondere aanschaf zoals laptop, fiets of sportabonnement. De stichting ontvangt regelmatig giften en daarnaast vindt fondsenwerving plaats. Via vriendengezinshuiskrachtvanverschil.nl kan een aanvraag worden ingediend. Laagdrempelige aanvraagcondities zorgen voor een maximaal ondersteunend effect.


COLLECTE Van 19 tot 24 april vindt de jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp plaats waarbij mensen zich ook digitaal kunnen opgeven via een QR-code. Maar liefst vijftig procent van de opbrengst in Leusden komt rechtstreeks ten goede aan kwetsbare kinderen in Leusden in de vorm van een financieel steuntje in de rug.

Iedereen kan een digitale collectebus of flyers aanvragen voor inzameling binnen de eigen kring. Informatie collecte en intake via Henry Koopman, gezinshuis@krachtvanverschil.nl of tel. 06-42557154.