Nieuwe leidingen langs de Pon-lijn.
Nieuwe leidingen langs de Pon-lijn. John Spijkerman

Stedin legt nieuwe         elektriciteitskabels aan

Stedin legt nieuwe         elektriciteitskabels aan

LEUSDEN Netbeheerder Stedin gaat nieuwe elektriciteitskabels aanleggen in Leusden. De huidige zijn niet toereikend voor bijvoorbeeld het terugleveren van opgewekte energie uit wind en zonnepanelen. De werkzaamheden starten 13 april met boringen langs het gehele traject.

De route van de kabel loopt vanaf bedrijventerrein De Paardenmaat langs de Hamersveldseweg, Burgemeester van der Postlaan, Noorderinslag, Middenweg, Asschatterweg tot aan de Laapeerseweg. De werkzaamheden die duren tot circa medio september worden voornamelijk uitgevoerd in de berm en op het trottoir en zijn geen belemmering voor het doorgaande verkeer. Bewoners die aan het traject wonen, ontvangen een informatiebrief van Stedin. ,,Met nieuwe kabels beschikken bewoners, ook in de toekomst, veilig en continu over elektriciteit en het vermindert de kans op storingen aanzienlijk”, aldus de gemeente.