Klaas Roskam (VVD): 'Er liggen afspraken met de regio en daarbinnen zijn er mogelijkheden voor Leusdenaren.'
Klaas Roskam (VVD): 'Er liggen afspraken met de regio en daarbinnen zijn er mogelijkheden voor Leusdenaren.' Eigen foto

‘Zijn de gemeenteraadsverkiezingen begonnen?

Raadgever


LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week VVD-raadslid Klaas Roskam over de woningbouwambities van de regio.


,,Zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad al begonnen? Ja hoor, het lijkt er echt op: je slaat de Leusder Krant open en er komen ineens vijfhonderd sociale huurwoningen voorbij. Een week later gaat het over het betrekken van inwoners bij besluiten en de week daaropvolgend is de vraag dan: hoe democratisch zijn wij eigenlijk? De landelijke verkiezingen zijn geweest en dus is lokaal aan de beurt.”

,,Ik wil u meenemen in een ander belangrijk onderwerp wat de raad en de inwoners van Leusden, maar ook de mensen daarbuiten volop bezighoudt. Dan gaat het om woningbouw. De regio Amersfoort moet zo’n 36.000 woningen bouwen in de komende tien à vijftien jaar. Leusden is onderdeel van deze regio en moet daar dus ook een behoorlijk deel van leveren. Dit college heeft voorlopig een drietal gebieden aangemerkt voor woningbouw met goedkeuring van de raad. En nu wordt het oppassen.”


BEHOEFTE ,,Gaan we als een wilde overal maar wat neerzetten met een paar bomenrijen alsof het een parkje is? Ik ben daar geen voorstander van. Grond en de leefomgeving is kostbaar en mensen gaan ergens wonen voor vele jaren. Er zal dan ook een stedenbouwkundig plan ontwikkeld moeten worden met een goede infrastructuur voor wonen, werken en recreëren. In het meest recente rapport over wonen dat de raad heeft besproken, staat dat Leusden geen behoefte heeft aan méér sociale huur. Waar dan wel aan?”


MOOI IPV VOL ,,Woningen voor starters en betaalbaar zijn en levensloopbestendige woningen voor senioren. Huurwoningen voor de groep ‘middel dure huur’ en ook koopwoningen voor deze groep. Grotere koopwoningen en kleinschalige appartementen passend bij Leusden. Tevens horen in zo’n nieuw stedenbouwkundig plan ook alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses.”

,,Er moet rekening worden gehouden met de bestaande omgeving en het waterbeheer, maar ook met ruimte om te leven met voldoende groen en speelruimte. Wij bouwen in regionaal verband, maar met de kennis van nu zijn er wel meer mogelijkheden voor Leusdenaren zoals in de Maanwijk is gebleken. Alles moet in het teken staan van een mooie woonwijk en dat is niet per definitie een bomvolle woonwijk.”


,,De VVD heeft dit al vaker aangegeven als mogelijkheid, en ja, dat moet transparant en in goed overleg met onze eigen inwoners. Dat kost natuurlijk tijd, maar dat vergroot zeker het draagvlak. De discussie hoeveel woningen bouwen wij nu per jaar, is naar mijn oordeel minder relevant als ook het tempo. Als je echter niet begint, dan doen anderen dat wel voor Leusden zoals bijvoorbeeld de provincie en dat moeten wij voor zijn. Ook hier weten wij dat alléén bouwen voor Leusdenaren niet aan de orde is. Er liggen nu eenmaal afspraken met de regio en daarbinnen zijn er mogelijkheden om het voor Leusdenaren wat makkelijker te maken.”


Klaas Roskam, raadslid VVD, k.roskam@wxs.nl.