Rouwbegeleiding extra dienstverlening van Rusthof

Rouwbegeleiding extra dienstverlening van Rusthof

LEUSDEN Voor mensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, biedt Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) een gratis nazorggesprek of rouwwandeling met een professionele rouwbegeleider aan.

Ook in deze coronaperiode doet het CBA er alles aan om voor een waardig en liefdevol afscheid te zorgen. Om nog eens terug te kijken op dit afscheid en ook om te bespreken hoe het nu met u gaat, biedt het CBA gratis een nazorggesprek met een professionele rouwbegeleider aan.

Naast deze één-op-één gesprekken zijn er ook rouwwandelingen: met een lotgenoot (of, als de maatregelen het toelaten, met lotgenoten) samen op pad. Vertrekpunt voor deze begeleide wandelingen is begraafplaats Rusthof. U wandelt dan in het naastgelegen natuurgebied Den Treek.

Meer informatie: Lisan van Hees, van het Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA), MSL.vanHees@amersfoort.nl, tel. 033-4613603.


Meer faillissementen in provincie, toch steeg het aantal bedrijven

REGIO Er zijn vorig jaar flink meer bedrijven opgeheven dan in 2019. In totaal stopten ruim 129 duizend ondernemingen, tegenover zo’n 102 duizend in 2019. Dat is een toename van ruim een kwart, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS. In de provincie Utrecht was dat zelfs 32,1 procent.

Volgens het CBS bestaat het overgrote deel van de opgeheven bedrijven uit éénpitters. Dit zijn kleine bedrijven waar slechts één persoon werkt.


In alle hoeken van het land stopten meer bedrijven dan in 2019. Dit aantal steeg relatief het hardst in de regio Delfzijl (+50 procent). In de kleine regio in het noordoosten van Groningen nam dit aantal met vijftig procent toe. Ook in aanzienlijk grotere regio’s als de provincie Utrecht en de regio Leiden (+32,4 procent) noteerde het statistiekbureau forse toenames van minstens dertig procent. Afgezet tegen het totaal aantal bedrijfsvestigingen waren vorig jaar de meeste opheffingen in en rondom de steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen.

In de horeca was het aantal opgeheven vestigingen in 2020 met 5.000 hoger dan ooit. Het gemiddelde over de periode 2007-2019 was 4.000.


OPGERICHT Overigens werden vorig jaar niet alleen meer bedrijven opgeheven, maar juist ook meer nieuwe bedrijven opgericht. Wel nam dit aantal een stuk minder hard toe dan het aantal opheffingen. Het aantal oprichtingen van bedrijfsvestigingen nam veel minder sterk toe (1,5 procent landelijk), maar was met bijna 179 duizend nog wel aanzienlijk hoger dan het aantal opheffingen.

In 2020 zijn bijvoorbeeld 23 duizend webwinkels opgericht, waarvan 6,5 duizend in de regio's Groot-Amsterdam, Utrecht en Groot-Rijnmond. Ook bij de post en koeriers werden veel vestigingen opgericht, in totaal 1.850.