Lanparkerende vrachtwagenchauffeurs op het Buiningpark.
Lanparkerende vrachtwagenchauffeurs op het Buiningpark. Jan Mülder/D66

D66: overlast door chauffeurs

p Vervolg van voorpagina

Daan Bleuel

Ook wil de partij van de gemeente weten wanneer er handhavend wordt opgetreden tegen geparkeerde vrachtwagens die op plekken staan die daar niet voor bedoeld zijn. ,,Waarom lijkt er in dit geval niet te zijn opgetreden?’’, is de volgende brandende vraag die D66 het college voorlegt.


OPRUIMEN VAN AFVAL Verder vraagt D66 zich af wie er opdraait voor het opruimen van het afval. De Democraten vermoeden dat de afwezigheid van (toegankelijke) sanitaire voorzieningen op het terrein ook gevolgen heeft. De partij maakt zich ook zorgen over het moment dat het sportpark weer volop in gebruik zal zijn. ,,Door de corona-maatregelen wordt het sportpark -en dus de parkeerplaatsen- maar beperkt gebruikt. Wat zijn de gevolgen van deze geparkeerde vrachtwagens als het sportpark wel weer optimaal gebruikt gaat worden?’’, vraag D66 zich af.

Volgens PR-manager Mirjam de Wilde zijn er over de kwestie ‘in onderling overleg’ tussen de gemeente en auto-importeur Pon afspraken gemaakt. ,,De wederzijdse verantwoordelijkheden zijn onder meer overeengekomen met wethouder Erik van Beurden’’, aldus De Wilde. Zij verwijst voor de antwoorden op andere vragen van deze krant over de kwestie naar een nieuwsbrief uit 2017 (!)

In die nieuwsbrief komt een aantal zaken die D66 met de vragen aan het college agendeert ook aan de orde. Kennelijk is de situatie sinds 2017, toen Pon hierover naar buiten communiceerde, niet wezenlijk veranderd.

BONNEN Zo meldt Pon bijvoorbeeld dat het ‘sinds een aantal jaren’ bonnen verstrekt waarmee chauffeurs bij de Goudreinet in Barneveld (langs de A1) gratis een maaltijd kunnen krijgen en er kunnen overnachten. ,,De transportbedrijven worden regelmatig gewezen op dit beleid zodat chauffeurs op de hoogte zouden moeten zijn.’’

Ook zegt het bedrijf de openingstijden te hebben verruimd zodat vroege vogels en laatkomers toch bij de losplaats terecht kunnen om hun vracht af te leveren of op te halen. Volgens Pon kan er tussen 5.00 uur ‘s morgens en 21.00 uur ‘s avonds geladen en gelost worden bij het bedrijf.


BETONBLOKKEN Om het parkeren bij het Pon-terrein (en in de nabijheid van de wijk De Tabaksteeg) te verhinderen heeft de gemeente in de bocht van de Ben Pon-baan naar de ingang aan de achterzijde van het complex betonblokken geplaatst om het als verblijfplaats ongeschikt te maken.


Om het gedrag van parkerende chauffeurs elders in Leusden te beïnvloeden, verwijst Pon in de nieuwsbrief naar de eigen beveiliging, BOA's (bijzondere opsporingsambtenaren) en de politie om chauffeurs die van niet-toegestane parkeermogelijkheden gebruik maken daarop aan te spreken en zo nodig handhavend op te treden.


LANG PARKEREN In de nieuwsbrief wordt overigens nog gewezen op de parkeerplaats aan de Larikslaan die destijds in het leven werd geroepen om lang-parkerende chauffeurs te faciliteren. Die mogelijkheid bestaat al een paar jaar niet meer (vanwege nieuwbouw op die plek). Een vergelijkbare alternatieve parkeervoorziening kwam er echter niet.

Afbeelding
Afbeelding