Lisiduna in betere tijden, marcherend door de Leusdense straten.
Lisiduna in betere tijden, marcherend door de Leusdense straten. Lisiduna

Coronasteun muziekverenigingen

Geld in kas voor lopende verplichten

LEUSDEN De muziekverenigingen DWS (uit Achterveld) en Lisiduna (Leusden) kunnen in totaal 14.500 euro aan corona-steun tegemoet zien. Dat heeft het college deze week besloten.


Daan Bleuel

Beide verenigingen deden een beroep op de regeling ‘Continuïteitsbijdrage Corona 2021, om het hoofd boven water te houden. De verenigingen kampen met forse inkomstenderving terwijl de vaste lasten voor personeel en huisvesting gewoon doorlopen. Beide verenigingen geven aan zodanige verliezen te voorzien dat het voortbestaan direct in gevaar komt.


Het college heeft besloten DWS een bedrag van 8.500 euro toe te kennen. Lisiduna krijgt 6.000 euro. De bedragen zijn bedoeld om de verenigingen het moeilijke jaar 2021 door te loodsen zonder dat ze in acute ‘liquiditeitsproblemen’ komen. Met andere woorden, daarmee krijgen de verenigingen voldoende contant geld in kas om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Het 85-jarige DWS, dat momenteel 61 leden telt, denkt een klein deel van het probleem zelf op te kunnen lossen door een greep te doen in de algemene reserve van de vereniging (het appeltje voor de dorst). DWS heeft meer spaarpotjes, bijvoorbeeld voor de organisatie van een jubileumfeest en het aanschaffen van uniformen en instrumenten. Het college vindt het niet verstandig dat de Achterveldse muziekvereniging die reserves inzet om de financiële problemen van nu op te lossen. Dat komt neer op het ene gat vullen met het andere.


STRUCTUREEL Bij het 112-jarige Lisiduna, dat dertig leden en zes leerlingen telt, lijken de problemen wat meer structureel van aard. ,,Lisiduna heeft de in de afgelopen jaren al financieel moeilijk gehad’’, concludeert het college op basis van de financiële stukken die de vereniging aanleverde. ,,Er was juist een stappenplan opgesteld om in de komende drie jaar meer leden te werven en de naamsbekendheid van Lisiduna te vergroten om zo de tekorten terug te dringen’’, aldus de analyse van B&W.

Ook bij Lisiduna vindt het college dat de zogeheten bestemmingsreserves (zoals het spaarpotje voor instrumenten en uniformen) buiten schot moeten blijven om de acute financiële problemen op te lossen.


EGALISATIERESERVE De gemeente kreeg de afgelopen tijd geld van het Rijk om in vergelijkbare gevallen ondersteuning te kunnen bieden. Uit Den Haag kreeg Leusden vorig jaar 174.000 euro en 72.000 euro dit jaar. Dat geld werd gestort in een ‘egalisatiereserve’.

Daarnaast is er nog geld beschikbaar (37.000 euro) uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven, waarmee normaliter initiatieven van amateurverenigingen worden ondersteund. Om begrijpelijke redenen is daar de afgelopen maanden veel minder dan gebruikelijk een beroep op gedaan.

Volgens B&W is er nu nog een kleine 100.000 euro beschikbaar waar organisaties mee kunnen worden geholpen.