Veel inwoners kwamen naar de Roskam.
Veel inwoners kwamen naar de Roskam. Arnoud J Spaaij

Veel belangstelling voor RES informatie-avond Achterveld

Politiek Regionale energiestrategie

Arnoud J Spaaij

Daar waar de eerste inloopbijeenkomst in De Korf dinsdagavond door zo’n vijftien mensen bezocht werd, mocht donderdag de avond in De Roskam in Achterveld op aanzienlijk meer belangstelling rekenen. Bijna honderd mensen waren aanwezig. Dat kwam zeer waarschijnlijk omdat in Achterveld geflyerd werd om deze avond te bezoeken.

Voornamelijk bewoners van het buitengebied, Achtervelders en een aantal politici kwamen op de avond af. Roelof Goodijk van LOS stadomland, het projectbureau dat door gemeente Leusden is ingehuurd voor de begeleiding van het proces, opende de avond met een uitleg aan het aanwezige publiek.