Vijf jaar geleden bood Leusden noodopvang voor zo'n 400 Syrische vluchtelingen. Kinderen kregen in Leusden onderwijs.
Vijf jaar geleden bood Leusden noodopvang voor zo'n 400 Syrische vluchtelingen. Kinderen kregen in Leusden onderwijs. Rinus van Denderen

College: ‘Geen geschikte mogelijkheden voor noodopvang asielzoekers’

Politiek

Dat is één van de conclusies die het college trekt, in een onderzoek dat het recent instelde. Daarmee gaf het college uitvoering aan een raadsbreed ondersteunde motie, waarin burgemeester en wethouders werden opgeroepen ‘op zeer korte termijn te onderzoeken of Leusden een passende bijdrage naar de Leusdense maat kan leveren aan de noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen’. De motie was een initiatief van D66.

MOTIE De motie werd ingediend op het moment dat zich voor het oog van de wereld een menselijk drama in Afghanistan afspeelde. De opstandige Taliban grepen, sneller dan iedereen verwachtte de macht, nadat westerse landen besloten zich uit het land terug te trekken.  Mensen die vredestroepen uit landen als Ned..