Kennard Reinders, Ank van Woerdekom, Sam van Houtert, Hylke Boersen en Kelly Suvaal.
Kennard Reinders, Ank van Woerdekom, Sam van Houtert, Hylke Boersen en Kelly Suvaal. Eigen foto
Raadgever

Ank van Woerdekom (D66): ‘Ook een jonge generatie politiek actief’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Ank van Woerdekom over een nieuwe generatie raadsleden.

,,Waar zijn raadsleden mee bezig? Zij hebben contact met hun politieke en maatschappelijke achterban, maar ook met veel inwoners in hun eigen wijk. Ze horen zo waar inwoners zich zorgen over maken en tegenaan lopen. Gelukkig ook waar mensen tevreden over zijn. Ook belangrijk: De raad beslist waar het geld van de gemeente aan uitgegeven wordt. Waar liggen de prioriteiten als er keuzes gemaakt moeten worden? De raad controleert ook of de plannen worden uitgevoerd zoals afgesproken is. Grote onderwerpen vragen om een andere aanpak. Leusdens belang houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom verdiept de raad zich in onderwerpen, die in onze regio of de provincie spelen om goed geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen. Dat betekent, dat we als Leusden goed ons gezamenlijk belang naar voren moeten brengen.”

,,Hebben jongeren belangstelling voor lokale politiek? Via de jeugdgemeenteraad maken basisscholen kennis met democratie, maar een Leusdens platform voor middelbare scholieren is nog geen groot succes. De groep van 20 tot 30 jaar spreekt zich wel duidelijk uit over klimaat, energietransitie en woningbehoefte. Logisch, denk ik, want het gaat vooral ook om hún toekomst.”

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN ,,Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Vier jonge, actieve leden van D66 lopen al enige tijd mee in onze fractie. Samen met de huidige fractieleden bereiden zij de onderwerpen voor om zo ervaring met het raadswerk op te doen. Deze jonge generatie kandidaat-raadsleden staat in de startblokken om verkozen te worden. Ze stellen zichzelf kort voor.”

Kennard Reinders (20): ,,Je kunt me kennen van zwemvereniging De Haaien. De raad neemt bijvoorbeeld over sportbeleid en oplossingen voor de woon- en klimaatcrisis belangrijke beslissingen, die juist voor jongeren van groot belang zijn. Ik stel mij verkiesbaar om de belangrijke stem van jongeren duidelijk te laten horen.

Hylke Boersen (23) is geboren en getogen in Leusden. ,,Ik vind het vraagstuk rond de woningbouw en de energietransitie erg belangrijk, maar de jeugdzorg is voor mij de grootste drijfveer. In de raad wil ik nieuwe energie brengen, partijen wakker schudden en vanuit de inhoud Leusden mooier en beter maken.”

Kelly Suvaal (27); ,,Ik heb een juridische achtergrond en ik werk als specialist Sociaal Domein bij de Gemeente Weesp. Ik denk graag mee vanuit mijn eigen kennis en ervaring en hoop zo via D66 veel te kunnen betekenen voor de inwoners van Leusden.”

Sam van Houtert (21) is student International Business in A’dam. ,,De afgelopen vier jaar heb ik de lokale en landelijke politiek gevolgd. Ik raakte steeds meer uitgedaagd om actief te worden in plaats van toe te kijken. Ik wil namens de jongere generatie mijn bijdrage leveren, zodat we het niet alleen nú maar ook in de toekomst goed kunnen hebben.”

Ank van Woerdekom, raadslid D66, ankvanwoerdekom@kpnmail.nl.