De kinderen mogen (zelfgemaakte) lampionnen meenemen naar de viering.
De kinderen mogen (zelfgemaakte) lampionnen meenemen naar de viering. Shutterstock

Sint Maarten kan weer met feest en optocht gevierd worden 

Sint Maarten kan weer met feest en optocht gevierd worden 

LEUSDEN Dit jaar zijn de traditionele vieringen rond Sint Maarten terug van weggeweest. ,,Vorig jaar konden de feestelijke vieringen met paard, muziek en lampionnen vanwege corona helaas niet doorgaan. Natuurlijk is het feest toen wel in kleine kring gevierd en er was ook een inzamelingsactie voor de voedselbank, maar dat is toch anders. Daarom zijn we heel blij dat we dit jaar weer echt uit kunnen pakken.”


In Leusden is de viering altijd op de zaterdag voor Sint Maarten. Dit jaar op 6 november. We beginnen om 18:30 uur in de Sint Jozefkerk met een eenvoudige kinderviering waarin het verhaal van Sint Maarten door kinderen wordt nagespeeld en naverteld. In de viering van ongeveer 30 minuten worden alle bekende Sint Maarten liedjes gezongen. In deze viering gaan pastoraal werker Antoinette Bottenberg en van de Protestantse gemeente Leusden Neeltje Rietveld voor. 

Na de viering is er een feestelijke lampionnenoptocht naar de Marcuskerk. Sint Maarten op zijn paard komt ons halen. Alle kinderen nemen hun eigen lampion mee en zo lopen we in een stoet van lichtjes met Sint Maarten mee, terwijl de muziek speelt. In de Marcuskerk ontmoeten we elkaar nog even en genieten we na van dit feest, onder het genot van koek en zopie. 


,,Protestanten zijn de traditie van heiligen steeds meer gaan waarderen; zulke voorbeelden kunnen ook ons inspireren


KINDERKOOR In Achterveld beginnen we op donderdag 11 november om 18:45 uur met een lampionnen-optocht, die bij de Moespot (Jan van Arkelweg 6) begint. Onder muzikale begeleiding van DWS gaan de kinderen in een feestelijke tocht door het dorp. De optocht eindigt bij de Jozefkerk waar aansluitend het Sint Maartenspel wordt gespeeld. Het kinderkoor De Vlindertjes zal zingen. Na afloop (ca. 19:45 uur) mogen de kinderen met hun lampion door het dorp om bij de mensen thuis, waarbij de flyer hangt, hun liedjes te laten horen. 


GOEDHEILIGMAN Het bekende feest van de katholieke goedheiligman wordt in Leusden en Achterveld al jaren gevierd samen met de protestanten. Een mooie oecumenische samenwerking waarin licht en vrolijkheid de boventoon voeren. Voor de protestanten is het allang niet meer vreemd om het feest van een heilige te vieren. “We zijn de traditie van heiligen steeds meer gaan waarderen. Maarten deed goede dingen, doordat hij in God geloofde. Zulke voorbeelden kunnen ook ons inspireren. Zo zeer zelfs dat in ons liedboek sinds 2013 ook een speciaal lied over Sint Maarten is opgenomen.”


Sint Maarten, strijdbaar man,                           Sint Maarten, strijdbaar man, 

in alle eenvoud levend,                                    in waken en in dromen 

zichzelf in goedheid gevend,                           had hij een stem vernomen 

naar recht en waarheid strevend                             dat ’t rijk van God zou komen: 

als dienstbaar man.                                                                 goedheiligman!


VOEDSELBANK Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelt. Ook wij gaan delen. Op zaterdag 6 november staan in de Marcuskerk en de Jozefkerk van Leusden weer kratten klaar voor de voedselbank. Op 11 november is er naast de Jozefkerk in Achterveld ook bij de Moespot een inzamelpunt, zodat de kinderen hun handen vrij hebben tijdens de lampionnenoptocht.

Bij de voedselbank is vooral behoefte aan jam, rijst, conserven, chocomel en pastasaus.