Interessant is de vraag of het uitgangspunt ‘bouwen voor eigen behoefte’ op termijn in redelijkheid overeind kan blijven. Eigenlijk wijzen alle voortekenen in een andere richting. Leusden bouwde de afgelopen jaren gemiddeld al veel meer dan het groeitempo van 50 woningen per jaar, een aantal dat in 2017 nog door de gemeenteraad werd afgesproken.