Ook rond de kern Stoutenburg is enige uitbreiding voorzien. Daar kunnen de komende jaren, in een bedachtzaam tempo, maximaal 30 woningen komen. Alleen D66 (,,wij zijn diep teleurgesteld’’) en SP (,,Leusden zal ook een bijdrage aan het oplossen van de woningnood in de regio moeten leveren’’) stemden tegen.