De gemeente is van mening dat dergelijke projecten teveel ruimte vragen. Ruimte waarmee in de Leusdense situatie zorgvuldig en efficiënt moet worden omgesprongen, vindt het college. Burgemeester en wethouders vrezen dat dergelijke vormen van ‘kleiner (samen)wonen’ leiden tot ‘onevenredig ruimtegebruik ten opzichte van het bouwvolume’.