Op 1 juli telde de gemeente Leusden 30.937 inwoners.
Op 1 juli telde de gemeente Leusden 30.937 inwoners. Frits van Breda

Aantal inwoners in half jaar tijd bijzonder sterk gestegen, ook in Leusden

Achtergrond

LEUSDEN Het aantal inwoners van Nederland is in de eerste zes maanden bijzonder sterk gegroeid. Dat komt vooral door immigratie, onder meer van vluchtelingen uit Oekraïne, meldt het CBS. Ook in de gemeente Leusden is die toename te zien. 

In het eerste halfjaar van 2022 steeg het aantal inwoners van Nederland met bijna 120.000. Dat is vrijwel evenveel als de bevolkingsgroei in de eerste helften van 2018, 2019, 2020 en 2021 bij elkaar. Het komt overeen met de totale bevolking van een gemeente als Maastricht, Ede of Dordrecht. Nederland telt begin juni ruim 17,7 miljoen inwoners. In de gemeente Leusden steeg het aantal inwoners met 0,7 procent, wat neerkomt op 224 extra inwoners. In januari dit jaar stond de teller op 30.713, een half jaar later, op 1 juli telde de gemeente Leusden 30.937 inwoners.

FORSE GROEI In vrijwel alle gemeenten groeide de bevolking in het eerste halfjaar van 2022. Op Vlieland en op Schiermonnikoog steeg de bevolking met respectievelijk 7,9 en 3,9 procent het hardst. Ook in de gemeente Amsterdam was sprake van een forse groei, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de fusie met Weesp. Daarnaast telde ook Renswoude een flinke groei: deze gemeente nam relatief veel Oekraïense vluchtelingen op. In een klein deel van de gemeenten was dus sprake van bevolkingskrimp. Het sterkst kromp de bevolking in de gemeente Heumen. Ook in Maastricht, Vaals en op Terschelling werd bijvoorbeeld een (kleine) daling genoteerd.

IMMIGRANTEN Van januari tot en met juni werden ongeveer 81.100 baby’s geboren, gingen circa 84.200 mensen dood en emigreerden zo’n 72.300 mensen uit Nederland. Die aantallen zijn allemaal redelijk stabiel. Wat wel sterk veranderde was het aantal immigranten. In de eerste helft van het jaar verhuisden ongeveer 195.200 mensen naar Nederland, tegen zo’n 93.600 in dezelfde maanden een jaar eerder. De meeste immigranten komen uit Oekraïne. Daarna volgen Syrië, Turkije, India en Polen.

In april, mei en juni zijn meer mensen overleden dan er werden geboren. Dit betekent dat de zogeheten natuurlijke aanwas negatief was. Volgens het CBS is dit in een tweede kwartaal maar één keer eerder gebeurd. In april, mei en juni 2020 waren er meer sterfgevallen dan geboortes door de eerste golf van het coronavirus.

Bekijk hieronder de bevolkingsgroei per gemeente: 

Over de cijfers
Op de kaart vind je twee soorten cijfers. Allereerst is voor iedere gemeente bekeken met welk percentage het inwonertal is gegroeid of gekrompen ten opzichte van 1 januari 2022. Een getal boven nul geeft aan dat het aantal inwoners in de eerste elf maanden van vorig jaar is gestegen, een negatief cijfer geeft een daling weer. Ook vind je de absolute groei (in aantal personen) terug als je klikt op een gemeente. In Amsterdam is het afgelopen halfjaar een sterke groei geweest vanwege de fusie met Weesp.

advertentie
advertentie