Afbeelding
Zonnepanelen

Duurzaam Doen Leusden

3 juni 2020 om 11:39 Partnercontent

Als Nederland de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord wil halen, kan dat niet zonder gemeentes. Er moet draagkracht gecreëerd worden bij inwoners en bedrijven en de gemeente weet vaak het beste wat op lokaal niveau is te realiseren. Zo ook in Leusden. Gemeente, inwoners en ondernemers hebben zich daarom verenigd in het initiatief Duurzaam Doen Leusden.

Wat houdt Duurzaam Doen Leusden in?

De gemeente Leusden heeft zich tot doel gesteld om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. De gemeente heeft heel goed door dat dit grote offers kan vergen van de bevolking, zoals een andere wijze van het leven inrichten. Daarom kunnen maatregelen nooit eenzijdig van hogerhand opgelegd worden. Om succesvol de doelen te bereiken is samenspel tussen gemeente, inwoners en ondernemers noodzakelijk. Alleen zo kunnen ideeën uitgewisseld worden en gezamenlijke doelen worden vastgesteld. Iedereen kan bij Duurzaam Doen Leusden terecht voor het indienen van ideeën, waar vervolgens serieus naar gekeken wordt. Om een goede samenwerking te bewerkstelligen tussen alle partijen is er een duurzaamheidsagenda vastgesteld. In de duurzaamheidsagenda staan de doelstellingen en de duurzame initiatieven van gemeente, inwoners en ondernemers. De duurzaamheidsagenda is bekrachtigd door de gemeenteraad van Leusden.

De drie pijlers van de duurzaamheidsagenda

De duurzaamheidsagenda van de gemeente Leusden is samengesteld door de gemeente, inwoners en ondernemers en bestaat uit drie pijlers waaronder allerlei duurzame initiatieven worden georganiseerd. De pijlers zijn:

  • Energie en duurzaam bouwen: energie vergelijken om te kijken wat de voordeligste groene stroom is, is niet voldoende. Naast dat burgers hun energie kunnen vergelijken moeten alle woningen en bedrijven in Leusden zelf ook duurzaam worden gemaakt. Alle activiteiten die dit moeten bewerkstelligen zijn ondergebracht onder ‘Leusden Energie’.       
  • Lokale en circulaire economie: doelstelling van de gemeente Leusden is om het restafval per inwoner in Leusden te beperken tot 25 kilogram. Dit houdt in dat inwoners en bedrijven bewuster moeten omgaan met grondstoffen en voedsel. De gemeente Leusden geeft inmiddels het goede voorbeeld door diensten en producten zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en sociaal in te kopen.
  • Biodiversiteit en duurzame leefstijl: een duurzame leefstijl kan alleen bereikt worden door bewustzijn te creëren. Wanneer inwoners zien dat de biodiversiteit is toegenomen, helpt dit om meer bewustzijn te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van een duurzame leefstijl is het toegenomen gebruik van fietsen en deelauto's.

De duurzaamheidsagenda is dynamisch en wordt iedere twee jaar tegen het licht gehouden. Naar aanleiding van de behoefte van de samenleving worden de punten aangepast.

Samenwerking met diverse partners

Diverse partners werken samen met Duurzaam Doen Leusden. Inwoners en bedrijven die bepaalde duurzame ideeën hebben, kunnen ook terecht op de website van De Groene Belevenis. Inwoners en bedrijven die hun woning willen verduurzamen, kunnen informatie aanvragen bij Energieloket IkwilWatt. Als het gaat om een duurzame leefstijl en circulaire economie, dan kunnen inwoners terecht bij Fairtrade Leusden. Ook Kringloopcentrum Leusden is partner; het ideale punt waar inwoners terecht kunnen voor het recyclen van producten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie