Op de begraafplaats bij de toren van Oud Leusden aan de Vlooswijkseweg zijn bij graafwerkzaamheden veel menselijke resten aangetroffen.
Op de begraafplaats bij de toren van Oud Leusden aan de Vlooswijkseweg zijn bij graafwerkzaamheden veel menselijke resten aangetroffen. Stichting 'Alert & Zorgzaam'

Tóch uitzonderlijk veel menselijke resten opgegraven bij restauratiewerkzaamheden op kerkhof

Maatschappelijk

LEUSDEN In tegenstelling tot eerdere berichten zijn bij restauratiewerkzaamheden op begraafplaats Oud-Leusden opvallend veel menselijke resten aangetroffen. Het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om resten van vroegere grafruimingen.

door Daan Bleuel

De gemeente Leusden is bezig een monumentale muur op de begraafplaats van Oud Leusden aan de Vlooswijkseweg te restaureren. Bij de start van die werkzaamheden werd asbest gevonden. Dat kwam de gemeente op een forse financiële tegenvaller te staan. De restauratie ging daardoor 85.000,= euro meer kosten. Dat was ongeveer de helft van de aanvankelijk geraamde kosten voor de opknapbeurt.

MENSELIJKE RESTEN Maar er bleken ook menselijke resten in de afgegraven grond te zitten. Op dat moment was de indruk dat het om minimale hoeveelheden ging. De gemeente maakte vervolgens met het Leusdense bestuur van de stichting ‘Alert & Zorgzaam’, dat landelijk pleit voor respectvolle omgang met menselijke resten, bijvoorbeeld na het ruimen van graven,  afspraken over het zorgvuldig bergen van de gevonden resten. 

De stichting toonde zich half mei bij monde van één van de oprichters, voormalig winkelier Joris Kniep, tevreden over de afspraken die zijn bestuur kon maken met de gemeente over de wijze waarop de gevonden menselijke overblijfselen werden behandeld. Zo werden de plekken waar grond werd afgegraven afgedekt met plastic zeilen om de inhoud zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. 

Hij zei letterlijk: ‘niet te geloven, zoiets heb ik in mijn hele carrière nog niet meegemaakt!

GROND AFGEGRAVEN Zoals afgesproken werd langs de muur op het kerkhof een strook grond tot een diepte van 40 centimeter afgegraven. En -in tegenstelling tot eerdere verwachtingen- kwamen daarbij opvallend veel menselijke resten aan het licht. 

Kniep:  ,,Een medewerker die bij de sanering aanwezig was meldde ons dat er opvallend veel menselijke resten worden aangetroffen. Hij zei letterlijk: ‘niet te geloven, zoiets heb ik in mijn hele carrière nog niet meegemaakt!’ Inmiddels is zo goed als zeker dat de menselijke overblijfselen afkomstig zijn van vroegere grafruimingen. 

CONTAINERS Volgens Kniep worden de gevonden menselijke resten opgeslagen in containers. Volle containers worden vervolgens in de kerktoren opgeslagen tot na de sanering. Het asbest wordt separaat afgevoerd. Kniep: ,,De gemeente moet besluiten over een  datum en locatie van de bijzetting van de menselijke overblijfselen in een collectief verzamelgraf. Voor zover mij bekend is daarover nog geen uitsluitsel.’’ Wel zegde de gemeente de stichting toe de resten ‘respectvol te behandelen en her te begraven’.

De Leusdense stichting ‘Alert en Zorgzaam’, onder voorzitterschap van Leusdenaar Hans Holdorp, pleit al vele jaren bij de Tweede Kamer voor een professionele en respectvolle wettelijke regelgeving voor aangetroffen menselijke resten op alle begraafplaatsen. De Leusdenaren boekten in die strijd al flinke successen, zoals aanpassing van de Wet op de Lijkbezorging. 

advertentie
advertentie