Ongeveer 80 jonge vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen in het Van der Valk hotel.
Ongeveer 80 jonge vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen in het Van der Valk hotel. Google Maps

Tijdelijke opvang van 80 jonge vluchtelingen in Leusden

31 mei 2022 om 09:06 Maatschappelijk

LEUSDEN Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, vangt vanaf woensdag 1 juni voor twee maanden ongeveer 80 jonge vluchtelingen op in Leusden. Eerder dit jaar was dat voor een korte periode in het ISVW-hotel, nu voor een periode van twee maanden in het Van der Valk hotel in deze gemeente.

De grote toestroom van asielzoekers in ons land heeft tot gevolg dat er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer is. Op korte termijn moeten er tijdelijk veel extra opvangplekken worden gevonden in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het dringende verzoek gedaan om ook in Leusden crisisnoodopvang te bieden aan nieuwe vluchtelingen. De gemeente Leusden heeft aangeboden te helpen door met het COA de opvang mogelijk te maken in Hotel Van der Valk hier in Leusden.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Van der Valk stelt een deel van het hotel tijdelijk beschikbaar aan het COA. Deze gebruikt het COA als noodopvanglocatie voor de duur van twee maanden.

VLUCHTELINGEN Er worden in het hotel maximaal 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen. Zij hebben in Nederland nog geen status en gaan de asielprocedure in, waarvoor de IND verantwoordelijk is. Alle minderjarige vluchtelingen krijgen ook een voogd. Dat gebeurt via het NIDOS, de voogdijinstelling voor deze jongeren. Het COA zorgt ervoor dat de opvang op een veilige wijze en ordentelijk verloopt. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van zaken in en om de locatie. Het COA is ervaren in de opvang van deze doelgroep. 

Eerder dit jaar werden in Leusden ook al jonge vluchtelingen opgevangen en dit verliep voor alle betrokkenen plezierig. Zodra de locatie in gebruik is, zal er een telefoonnummer beschikbaar komen dat dag en nacht bereikbaar is. Op die manier kunnen mensen die daaraan behoefte hebben meteen contact krijgen met de opvanglocatie.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie