De monumentale muur op de begraafplaats bij het torentje van Oud-Leusden.
De monumentale muur op de begraafplaats bij het torentje van Oud-Leusden. Daan Bleuel

Asbest in grond op begraafplaats strop voor gemeente

22 april 2021 om 13:30 Natuur en milieu

LEUSDEN Bij renovatiewerkzaamheden op begraafplaats Oud-Leusden is asbest in de grond aangetroffen dat verwijderd moet worden. Dat meldt het college van B&W. De noodzakelijke sanering levert een strop op van zo’n 85.000,=. Dat is grofweg de helft van het bedrag dat nodig is om de muur te restaureren. 

van de redactie

Voor de restauratie van de monumentale muur bij de begraafplaats is in januari beplanting verwijderd. Deze zorgde namelijk voor schade aan de muur. Omdat de begraafplaats een archeologisch rijksmonument is, is toestemming verleend voor de uit te voeren werkzaamheden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Langs delen van de muur is een sleuf gegraven om te zien hoe het met de fundering van de muur is gesteld. Bij die werkzaamheden is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het onderzochte materiaal bevat hechtgebonden asbest. 

NIET BOVEN DE SANERINGSWAARDE De hoeveelheid asbest komt volgens het college niet boven de saneringswaarde uit, waardoor er, op grond van de bodemwetgeving, geen saneringsplicht geldt zolang de grond niet meer wordt geroerd. ,,Dat is echter, vanwege de geplande herbeplanting, wél het geval. Er dus is een structurele oplossing nodig om gezondheidsrisico’s te vermijden en te voorkomen dat er in de toekomst op deze locatie nog meer asbesthoudend materiaal aan de oppervlakte komt.”

Voor deze sanering is een speciale aanpak nodig, om het asbest gelijktijdig te scheiden van overige vondsten en waarmee op een respectvolle manier wordt omgegaan met menselijke overblijfselen. ,,Het college heeft ingestemd met de opdracht voor deze sanering en het daarvoor benodigde budget. De kosten voor deze sanering zijn onverwacht, onvoorzien en onvermijdelijk.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie