Afbeelding
Pon Leusden
ingezonden

‘Zon en Pon: een kans voor Leusden!’

18 november 2023 om 16:23 Opinie

Ook als Leusden geen gebruik wil maken van zonneweides in het buitengebied zijn er legio mogelijkheden om in de gemeente plekken te vinden waar succesvol en op enige schaal zonne-energie kan worden opgewekt. Bijvoorbeeld op het terrein van auto-importeur Pon! Dat betogen Fenneke van der Vegte, voormalig wethouder en raadslid van GroenLinks-PvdA en Henk Zandvliet, buurman van Pon, in een ingezonden brief.

,,Eind oktober besloot het kabinet in overleg met provincies, gemeenten en waterschappen dat het gebruik van landbouwgrond voor het opwekken van zonne-energie moet worden teruggedrongen. ,,Dat Nederland zonne-energie nodig heeft, staat buiten kijf,” aldus minister De Jonge. “Maar,” zo voegde hij daaraan toe, “we moeten meer ons best doen om zon op daken te krijgen of parkeerterreinen te benutten. Daar is ruimte zat.”

,,En inderdaad, hoe mooi zou het zijn als we zonnepanelen boven parkeerplaatsen plaatsen zodat we onze buitenruimte verder kunnen sparen? Ook onze gemeente Leusden kent tal van mogelijkheden, zoals de parkeerterreinen bij sportverenigingen en bij verschillende bedrijven. De gemeente streeft er al langer naar om die mogelijkheden te benutten. Immers,  een parkeerterrein bij sportvelden is al gauw een of twee hectare en dat zorgt voor een mooie stroomopbrengst.  Maar een echte doorbraak is het niet en de besluitvorming gaat traag. Daarom pleiten we ervoor om te zoeken naar mogelijkheden voor private en publieke samenwerking waarmee  we echt meters maken.”

GROOT PARKEERTERREIN

,,Wij wonen vlakbij het allergrootste parkeerterrein van de provincie Utrecht: de zogeheten Losplaats van auto-importeur Pon. Elke week arriveren hier meerdere treinen vol auto’s uit Duitsland, waarna deze in Leusden klaar worden gemaakt voor de verkoop en voor het transport naar de dealers. Steeds meer van die auto’s zijn elektrisch aangedreven modellen en daar heeft Pon al eerder op ingespeeld. Op een aantal van de bedrijfsgebouwen liggen namelijk vele duizenden zonnepanelen die tezamen voldoende stroom leveren voor 260 laadplekken.”

,,De Losplaats is maar liefst 20 hectare groot en de opbrengst van zo’n terrein kan gelijk staan aan het stroomverbruik  in een jaar van pakweg 5000 huishoudens! Dat is bijna 40 % van alle huishoudens in Leusden.”

POTENTIE

,,Pon is dus al goed bezig, maar het zou geweldig zijn als we met elkaar ook deze potentie zouden kunnen benutten. Natuurlijk, aan een parkeerterrein met zonnepanelen kleven ook risico’s. Schade aan auto’s, stormschade, brandschade: het kan flink in de papieren lopen en uitstijgen boven een acceptabel  bedrijfsrisico. Maar als er zo’n groot maatschappelijk voordeel te halen is, vinden wij dat we ook als maatschappij moeten kijken hoe we het voor bedrijven toch aantrekkelijk kunnen maken om zo’n enorm parkeerterrein te voorzien van zonnepanelen.”

,,Hoewel netbeheerder Stedin nog niet zo lang geleden vlakbij Pon een nieuw zogeheten middenspanningsstation heeft gebouwd, zal de belasting van het stroomnet gereguleerd moeten worden. Ook hier schuilt een kans: het versnellen van mogelijkheden voor de lokale opslag van energie.”

TAAK VOOR DE OVERHEID

,,Hier ligt een schone taak voor provincie en gemeente. De noodzaak van niet fossiele opwekking is gigantisch en wij hopen van harte dat bedrijven en overheden zo snel mogelijk de uitdaging willen aangaan om de woorden van de minister om te zetten in daden!”

 Fenneke van der Vegte, oud-wethouder Leusden (GroenLinks-PvdA) en Henk Zandvliet, ‘buurman’ van Pon.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie