Afbeelding
Foto: Pixabay

Het belang van zonne-energie voor een duurzamer Leusden

18 september 2023 om 18:25 Partnercontent

Leusden heeft zich als doel gesteld in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Een grote verandering de komende decennia zal het gasvrij maken van de gemeente zijn. Huizen, kantoren en gebouwen worden dan niet meer verwarmd met gas, maar op een andere manier. Vaak vervangt elektriciteit gas als energiebron. Hiervoor is veel elektriciteit nodig. Deze wordt nu nog grotendeels opgewekt in elektriciteitscentrales op kolen of gas. Dat is in de toekomst niet wenselijk meer. Daarom wordt meer ingezet op duurzame energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, lokaal opgewekt.

Voorwaarden aan lokale, duurzame energieopwekking
Net als andere gemeenten, heeft Leusden een zogenaamde zonneladder opgesteld. Hierin wordt de gewenste volgorde van zonne-energieprojecten beschreven. Omdat we immers een relatief klein land zijn, moet er goed over nagedacht worden wat we met de beschikbare ruimte doen. Zonnepanelen op daken van gebouwen, overdekte parkeerplaatsen en op  geluidsschermen of -wallen bij snelwegen zijn het meest gewenst. Dit vraagt immers geen extra ruimte. Daarna volgen onder meer gebieden langs bedrijventerreinen en kleine zonnevelden direct aansluitend op een agrarisch bouwblok. In totaal is het doel om voor het eind van het jaar minimaal twaalf hectare aan zonnepanelen te realiseren.

Leusden is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) regio Amersfoort. Hierin is onder meer het zonneveld Emelaarseweg in Leusden opgenomen, dat nu toch eindelijk groen licht lijkt te krijgen. Verder is de komende jaren ook ruimte voor 15 hectare zon volgens het uitnodigingskader.

Zonnepanelen op agrarische grond
‘Boeren’ zit in de Nederlandse cultuur verankerd. Toch zijn er steeds meer boeren die erover nadenken veeteelt of landbouw (deels) te vervangen door zonnepanelen op agrarische grond. Bijvoorbeeld omdat ze hun boerenbedrijf willen verduurzamen. Een extra (stabiele) inkomstenbron willen hebben naast veeteelt of landbouw. Of omdat ze geen opvolger voor het boerenbedrijf hebben.

Ben je als grondeigenaar ook naar alternatieven aan kijken? Omdat je een eventueel nadelige uitkomst van de discussie rond de toekomstig van de agrarische sector in ons land voor wil zijn? Je grond rendabeler wil maken? Of wil bijdragen aan een groener en schoner Nederland? Informeer dan eens bij Chintsolar welke mogelijkheden je allemaal hebt.

Mogelijk toekomstige beperkende voorwaarden zonnepanelen op agrarische grond
Het is hierbij belangrijk om in je achterhoofd te houden dat de landelijke politiek werkt aan beperkende voorwaarden voor zonnepanelen op landbouwgrond. Mogelijk wordt ‘agri-pv’ vanaf 1 juli 2024 aan banden gelegd. Zonneparken op landbouwgrond zijn dan onder meer alleen nog mogelijk bij multifunctioneel gebruik van de grond. Denk hierbij aan een combinatie van zonnepanelen met recreatiegebied, het verbouwen van fruit of groenten, of het houden van kippen of andere dieren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie