Warmtepompen zullen een belangrijk alternatief worden voor de huidige cv-ketels die op het aardgasnet zijn aangesloten.
Warmtepompen zullen een belangrijk alternatief worden voor de huidige cv-ketels die op het aardgasnet zijn aangesloten. Draaijer Installatietechniek

Raad steunt college: 'Leusden gasloos in 2040'

7 juli 2020 om 13:18 Politiek

LEUSDEN ,,Het is nog maar het begin van het begin.’’ Daarmee gaf D66-raadslid Albert Dragt de status aan van het besluit dat de Leusdense gemeenteraad donderdag moest nemen. Maar de ‘transitievisie warmte’ is er wel één die de komende jaren veel impact gaat hebben op de hele samenleving.

door Daan Bleuel 

Aan het besluit, waarin de uitgangspunten voor een definitief plan zijn opgenomen, gingen misschien daarom wel zo'n drie kwartier van beraadslagingen vooraf. Kort samengevat moet het plan van de gemeente, dat eind dit jaar klaar moet zijn, aangeven hoe Leusden voor 2040 geheel van het aardgasnet kan zijn afgekoppeld.

KLIMAATAKKOORD Dat heeft Leusden overigens niet helemaal zelf bedacht. Alle Nederlandse gemeenten moeten een plan maken dat voorziet in het sterk terugdringen van het aardgasgebruik voor doeleinden als verwarming van woningen. Om de verplichtingen die het Rijk op zich nam in het Klimaatakkoord waar te maken, wil de regering dat Nederland in 2050 het gebruik van aardgas tot een minimum heeft teruggedrongen. Leusden gaat daarin wel een stapje verder door ernaar te streven 10 jaar voor die tijd dat doel al bereikt te hebben. 

Raadslid Albert Dragt toonde zich donderdag de belangrijkste criticaster van het beleid van wethouder Erik van Beurden. Hij toonde zich zeer sceptisch over de haalbaarheid van de ambitie om liefst voor 2040 klaar te zijn. ,,Dat gaat nooit lukken’’, voorspelde Dragt.

REKENSOM Hij onderbouwde zijn uitspraak met een rekensom: ,,We moeten 13.000 woningen van het aardgas afkoppelen. Dat zijn er 650 per jaar of 54 per maand. Tot nu toe hebben we in één jaar tijd 100 woningen in De Hamershof gasloos gemaakt.’’

Hij zei ‘urgentie in de plannen te missen’.  Zo stelde het college in het raadsvoorstel voor ‘met 1 of 2 wijken te beginnen’. Dragt concludeerde daaruit dat als zich een derde wijk zou melden om mee te doen aan een project om de energievoorziening over een andere boeg te gooien, dat niet zou kunnen. Hij riep in een breed gesteund en aangenomen amendement -dat mede door de ChristenUnie-SGP en Groenlinks-PvdA werd ingediend- op om die passage te veranderen in ‘minimaal 2 wijken’. Ook riep hij het college op zich vooral te richten op de warmtepomp als meest voor de hand liggende alternatief voor de cv-ketels en daarvoor nu al te kiezen. ,,De andere alternatieven, zoals warmtenetwerken en geothermie, komen er voorlopig niet.''

ZORGEN Carlos Genders (VVD) en Hilde van den Heuvel (CDA) maakten zich wel zorgen voor de mogelijke consequenties die zo’n aanpassing zou kunnen hebben voor de financiën: ,,Hoe gaan we dat bekostigen?’’, vroeg Genders zich openlijk af. Hij refereerde daarmee aan de moeilijke positie waarin Leusden financieel verzeild dreigt te raken. 

Guus van Ginkel (SP) maakte juist een tegengestelde beweging: ,,We moeten wat ons betreft juist gas terugnemen’’, zei Van Ginkel, zich niet bewust van de dubbele lading van zijn uitspraak in dit verband. Van Ginkel wees op de oplaaiende discussie over het gebruik van biomassa. ,,Moeten we wel zo snel van het gas af?’’, stelde Van Ginkel een retorische vraag: ,,Misschien moeten we wel veel langer dan we nu denken gebruik blijven maken van aardgas.’’ Zijn fractie vond dat niet zo’n punt en kreeg daarin steun van de VVD. ,,Laten we eerst voorzichtig ervaring opdoen en pas daarna opschalen’’, vond Carlos Genders.

CONSTRUCTIES D66 kreeg ook steun voor een motie, waarin de partij het college oproept zich in te spannen voor het mogelijk maken van financiële constructies. Die moeten voorkomen dat inwoners voor hoge investeringen komen te staan die ook niet door iedereen kunnen worden opgebracht. De constructies (bijvoorbeeld in de vorm van speciale leningen van financiële instellingen) zouden ervoor moeten zorgen dat inwoners ‘gemiddeld genomen kostenneutraal’ kunnen meedoen. 

Zo'n regeling komt er feitelijk op neer dat inwoners met de besparingen op het energieverbruik de investeringen terugbetalen. De VVD steunde motie op voorhand, maar wel onder de voorwaarde dat de gemeente zich in financiële regelingen afzijdig houdt. Daarom moest de zinsnede dat een gemeentelijke garantstelling onderdeel zou kunnen uitmaken van een financiële constructie uit de motie worden verwijderd. 

,,EERDER KLAAR'' Wethouder Van Beurden stoorde zich aan de woorden van Albert Dragt die het college ‘weinig urgentie’ verweet. ,,Daar kan ik me niet in herkennen’’, meende Van Beurden. ,,We hebben het maken van dit plan een jaar naar voren gehaald en we willen 10 jaar eerder klaar zijn dan volgens de opdracht van het Rijk strikt noodzakelijk is’’, onderstreepte hij de ambities van het college.

Ook het verwijt dat het college een beetje zuinigjes zou zijn door met ‘1 of 2 wijken’ te willen beginnen, legde hij naast zich neer. ,,Daar beginnen we al mee nog voor het plan klaar is’’, antwoordde hij zijn kritische volgers. (Het zou daarbij overigens gaan om de Eurowoningen en Achterveld). ,,In het plan zelf volgt een definitieve planning voor de rest van de gemeente’’, aldus de wethouder. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie