Tiny houses is één van de tegenhangers van de meer 'traditionele bouw' die volgens de initiatiefnemers nauwelijks inspeelt op veranderende wensen en behoeften.
Tiny houses is één van de tegenhangers van de meer 'traditionele bouw' die volgens de initiatiefnemers nauwelijks inspeelt op veranderende wensen en behoeften. Peter Hermeling

Leusdenaren starten landelijke actie voor collectieve en andere woonvormen

12 februari 2021 om 15:30 Politiek

Honderden burgerinitiatieven hebben zich volgens Leusdenaar Jorrit Dortland verenigd achter het initiatief van een aantal inwoners uit Leusden en Zeist. Samen met Rik Olde Loohuis en Liezelotte Nagtegaal hebben zij het manifest ‘Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen’ opgesteld en naar alle 352 gemeenteraden en colleges verstuurd, zo ook die van Leusden. 

In het manifest benadrukken zij de urgentie aan van passend beleid en geven beleidssuggesties. De burgerinitiatieven merken dat gemeenten - ondanks vaak hoopvolle beloftes - onvoldoende ruimte maken voor woningbouwinitiatieven van burgers. En dat is zonde, menen deze burgers, want er is in Nederland niet alleen een schrijnend tekort aan betaalbare woningen; de traditionele bouw blijkt daarnaast nog onvoldoende in staat om in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van Nederlandse huishoudens.

De traditionele bouw blijkt daarnaast nog onvoldoende in staat om in te spelen op de veranderende wensen

Zo vraagt de vergrijzing om passende woonvormen voor ouderen, waarin zorg voor elkaar centraal staat. Ook is er binnen de samenleving een groeiende behoefte aan duurzame woonvormen, woningen voor kleinere huishoudens, zelfbouw en gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar. 

,,In Nederland zijn er veel initiatiefgroepen die zelf vorm willen geven aan een woon- en leefgemeenschap. Deze duizenden ondernemende burgers kunnen gezien worden als een derde stroom die in woningbouw voorziet, naast de projectontwikkelaars en woningcorporaties”, aldus initiatiefnemer Liezelotte Nagtegaal, projectmanager bij de gemeente Amsterdam. In 2020 verruilde ze haar koopwoning in Leusden voor een tiny house. Ze woont nu met haar gezin op een tijdelijke plek in Zeist. Sinds 2018 is zij samen met onder andere Rik Olde Loohuis en Jorrit Dortland in gesprek met wethouder Eric van Beurden om betaalbare zelfbouw een permanente plek te geven in Leusden.

BARRIÈRES Het manifest is volgens hen hard nodig, ‘omdat gemeenten de potentie van deze bouwstroom nog onvoldoende inzien en hun beleid hier dus niet op in hebben gericht. Daardoor lopen veel burgerinitiatieven tegen barrières op en stranden ze in goede bedoelingen’, schrijft de organisatie.

Gemeenten zien nog onvoldoende de potentie van deze bouwstroom in waardoor veel burgerinitiatieven stranden in goede bedoelingen

Jorrit Dortland: ,,De gemeente Leusden heeft zowel in haar coalitieakkoord als in haar woningmarktonderzoek uit 2019 aandacht gegeven aan alternatieve woonvormen. De volgende stap is wat ons betreft om dit om te zetten naar concreet beleid én locaties. Op onze website ruimtevoorcollectiefwonen.nl doen we daar suggesties voor.“

Dit thema is actueel, omdat politieke partijen momenteel de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aan het schrijven zijn. Het manifest heeft als doel de politiek te inspireren collectieve, betaalbare woningbouw hoog op de beleidsagenda te zetten. De initiatiefnemers voelen zich gesteund door de beoogde implementatie van de Omgevingswet in januari 2022, die voorschrijft dat burgers meer dan ooit de mogelijkheid moeten krijgen te participeren in de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie