Het Eetwerkcafé in het Huis van Leusden kan de komende vier jaar vooruit.
Het Eetwerkcafé in het Huis van Leusden kan de komende vier jaar vooruit. Frits van Breda
algemene beschouwingen

Vierjarig contract voor exploitant Eetwerkcafé in Huis van Leusden

Politiek

LEUSDEN Dankzij een raadsbreed gesteund amendement kan het zogeheten Eetwerkcafé in het Huis van Leusden in ieder geval de komende vier jaar vooruit. Tot nu toe nam de gemeenteraad jaarlijks een besluit om de exploitatie van de bedrijfskantine in het gemeentehuis financieel te steunen. 

door Daan Bleuel

Tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week donderdag namen vier partijen uit de gemeenteraad het initiatief om aan die jaarlijkse onzekerheid een eind te maken en de exploitant een contract voor de komende vier jaar aan te bieden. 

AFSTAND In het Eetwerkcafé helpen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de zaak draaiende te houden. Zorgorganisaties nemen de begeleiding van deze medewerkers voor een groot deel voor hun rekening. 

,,De keus om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het Eetwerkcafé te laten werken is vooral een principiële kwestie’’, betoogde Karolien Pouwels namens ChristenUnie-SGP, de initiatiefnemer voor het amendement. ,,Een vierjarig contract geeft dan de gewenste zekerheid aan alle betrokkenen’’, liet ze daarop volgen. 

‘GOEDKOPER’ Volgens Pouwels snijdt het mes aan meerdere kanten: ,,Het is goedkoper om deze post voor vier jaar te begroten in plaats van steeds incidenteel 50.000,= euro te begroten’’, vond ze. In het vierjarig contract dat de ChristenUnie-SGP, samen met de fracties van de SP, de VVD en het CDA voorstelde, gaat het jaarlijks om een bedrag van 33.000,= euro. 

,,Doordat een groot deel van de begeleiding van deze medewerkers vanuit de zorgorganisaties wordt gedaan, is dit structurele bedrag voor de komende vier jaar voldoende om het Eetwerkcafé met inzet van deze medewerkers draaiende te houden’’, redeneren de partijen die het amendement indienden. Wel willen de initiatiefnemers dat de gang van zaken over twee jaar wordt geëvalueerd. 

BREDE STEUN Door de brede steun van het amendement was het op voorhand eigenlijk wel duidelijk dat het voorstel aangenomen zou worden. Staande de vergadering sloten GoenLinks-PvdA en D66 zich bij de indieners van het amendement aan. Daarmee kon het rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad. 

advertentie
advertentie