De firma Florijn uit Woudenberg gaat de komende drie jaar het openbaar groen in Leusden onderhouden.
De firma Florijn uit Woudenberg gaat de komende drie jaar het openbaar groen in Leusden onderhouden. Daan Bleuel

Andere uitvoerder voor onderhoud openbaar groen

Politiek

LEUSDEN De Woudenbergse firma Florijn is met ingang van 1 april van dit jaar verantwoordelijk voor de onderhoud van de openbare buitenruimte in de gemeente. Met het drie-jarig contract is een bedrag van 1,5 miljoen euro gemoeid. 

door Daan Bleuel

Florijn neemt na de aanbesteding het stokje over van de firma ‘Sight Landscaping’ dat sinds 2015 de buitenruimte voor de gemeente onderhield. ,,Het gaat daarbij om werkzaamheden die de buitenruimte schoon, heel en veilig houden’’, zegt het college in een toelichting op het onderwerp in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Het is niet bekend op welke gronden Florijn de aanbesteding won. 

OPENBAAR GROEN De werkzaamheden hebben betrekking op het onderhoud van het openbare groen (maaien van gras, snoeien van beplanting en bomen en het verwijderen van onkruid en zwerfvuil), maar bijvoorbeeld ook op het vegen van straten en stoepen. 

In de aanbestedingssom van 1,5 miljoen euro is een bedrag van 400.000,= euro gereserveerd voor wat men ‘kansen en ambities’ noemt. Daarin kunnen zaken als aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptie en belevingswaarde een plek krijgen. Voor die zaken is het de bedoeling dat er jaarlijks een plan wordt opgesteld -in samenspraak met de aannemer en de samenleving- dat geldt als richtlijn voor de uitvoeringsopdrachten die in dat jaar worden verstrekt. 

advertentie
advertentie