Mark van der Kooi: ,,Bezorgd over bestaanszekerheid van de boeren''
Mark van der Kooi: ,,Bezorgd over bestaanszekerheid van de boeren'' Rinus van Denderen

ChristenUnie-SGP: ,,Bezorgd over bestaanszekerheid van de boeren’’

Politiek

LEUSDEN De fractie van de ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen over de bestaanszekerheid van de boeren in de gemeente. In een motie roept de partij het college op die zorgen te uiten bij provincie en het rijk. 

door Daan Bleuel

Na Lokaal Belangrijk, dat vorige week via een open brief adhesie betuigde met de boeren, is de ChristenUnie-SGP de tweede Leusdense partij die zich openlijk bezorgd toont over recente ontwikkelingen. De partij verwijst in de motie, die vanavond tijdens de raadsvergadering in stemming wordt gebracht, met name naar het ‘landelijk programma landelijk gebied’. Daarin worden ook afspraken gemaakt voor de vermindering van de uitstoot van stikstof.

‘BELANGRIJKE PARTNERS’ ,,De bestaanszekerheid van veel agrariërs staat op het spel’’, aldus de ChristenUnie-SGP in de motie. Tegelijk vindt de partij dat de agrariërs ‘belangrijke partners zijn in het behouden en ontwikkelen van ons buitengebied’. 

Ook hebben boeren een grote rol in de sociaal-economische stabiliteit in de gemeente, vindt de partij van fractievoorzitter Mark van der Kooi. Hij hekelt de onduidelijkheid die er heerst over de impact en het effect van de maatregelen die recent onder meer door minister Christianne van der Wal bekend werden gemaakt. 

BEZORGDHEID De partij roept in de motie het college op de bezorgdheid van de Leusdense gemeenteraad over de situatie bij overheden als de provincie en het rijk over te brengen. Met name de provincie krijgt straks een cruciale rol bij het uitwerken van stikstofmaatregelen op lokaal niveau. 

Ook wil de partij dat het college de provincie verzoekt om een ‘open en transparant gesprek te voeren met de agrarische ondernemers en de overige betrokkenen (zoals de industrie) over het nationaal programma. ,,Om zo te komen tot een voor alle partijen gezamenlijk uitvoeringsprogramma’’, aldus de motie van CU-SGP. Over de motie wordt vanavond (donderdag 30 juni) gestemd. 

advertentie
advertentie