Afbeelding
Pixabay

Meer Leusdenaren komen in aanmerking voor gesubsidieerde huishoudelijke hulp

14 oktober 2022 om 16:19 Politiek

LEUSDEN Door het sociaal minimum met ingang van 1 oktober 11,5% te verhogen komen meer Leusdenaren in aanmerking voor gesubsidieerde hulp in de huishouding. Dat meldt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad, die donderdag werd behandeld. 

door Daan Bleuel

Door bijzondere omstandigheden besloot het college het normbedrag drie maanden eerder dan gebruikelijk te herijken. ,,Onze inwoners en cliënten worden geconfronteerd met een flinke afname van de koopkracht door inflatie en achterblijvende correcties’’, aldus het college. 

KOSTEN VOOR HUISHOUDELIJKE HULP Ook het feit dat de kosten voor particuliere huishoudelijke hulp stijgen speelt een rol in het naar voren halen van het collegebesluit. Daarnaast is het zo dat van veel cliënten die nu gesubsidieerde huishoudelijke hulp krijgen dit jaar opnieuw moet worden bepaald of ze daar nog steeds voor in aanmerking komen. 

Het college noemt een aantal redenen waarom het met de verhoging van de grens niet wacht tot 1 januari. ,,Daardoor wordt het eerlijker voor onze inwoners; mensen hebben nu al minder beschikbaar inkomen’’, motiveert het college. 

Sinds april 2021 past de gemeente het eigen draagkracht en zelfredzaamheidsbeginsel toe bij de toekenning van huishoudelijke hulp

‘BETER UIT TE LEGGEN’ Ook is het -volgens B&W- beter uit te leggen aan inwoners: ,,We vragen zelfredzaamheid en draagkracht van mensen, maar zijn daarin niet star en hebben oog voor de huidige situatie’’, zo redeneert het college.

Niet in de laatste plaats maakt het besluit de zaken beter beheersbaar voor de uitvoerende welzijnsorganisatie Lariks en aanbieders van huishoudelijke hulp. ,,Als we de verhoging pas in 2023 doorvoeren zal een flink deel van de herindicaties (mensen die eerder beoordeeld zijn of ze in aanmerking komen voor de regeling) opnieuw moeten worden bezien’’, aldus B&W.

ZELFREDZAAMHEIDSBEGINSEL Sinds april 2021 past de gemeente het eigen draagkracht en zelfredzaamheidsbeginsel toe bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Aanvragers die boven de norm van 150% van het sociaal minimum zitten worden dringend verzocht op eigen kosten huishoudelijke hulp in te schakelen. Daarmee wil de gemeente de Wmo-voorziening voor Leusden betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die dat echt nodig hebben. 

Daarmee haalde wethouder Van Beurden zich destijds wel de toorn van toenmalig minister De Jonge op de hals. Die vond dat het inkomen geen rol mocht spelen bij de afweging of huishoudelijke hulp wel of niet moet worden toegekend. Dat conflict hangt -ook na de wisseling van het kabinet- nog steeds boven de markt. 

‘TEVREDEN’ Volgens de gemeente zijn er echter positieve effecten van de maatregelen zichtbaar. ,,Een aanzienlijk aantal inwoners betaalt (zonder dat men dat wettelijk verplicht is) de huishoudelijke zorg zelf, betrokken zorgpartijen zijn tevreden en we worden gezien als een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland’’, aldus het college. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie