Afbeelding
Gezichten van dementie

Matches in Maatjesproject dementie: ‘Je kan zoveel voor een ander betekenen’

Zorg

LEUSDEN Helena Linneweever is vrijwilligerscoördinator van het Maatjesproject dementie. In die rol maakt zij matches met vrijwilligers die een maatje willen zijn voor een Leusdenaar met lichte geheugenproblemen. ,,Een fantastisch project en we zouden nog zoveel meer willen en kunnen doen voor deze doelgroep”, aldus een gepassioneerde Linneweever.

Mariska Stehouwer

Linneweever is sinds zes jaar betrokken bij dit project. Daarnaast is zij ook bestuurslid Voorlichting en Training bij Alzheimer Nederland afdeling Amersfoort. Alle functies op vrijwillige basis naast een betaalde functie elders. ,,Ergens in je leven verpand je je hart aan iets en bij mij zijn dat de mensen met dementie en hun naasten. Zelf ben ik mantelzorger geweest voor mijn beste vriendin. Zij kreeg op jonge leeftijd de diagnose dementie en had vrijwel geen netwerk. Pas dan merk je hoeveel er nog te doen is voor deze doelgroep. Vaak kan je voor een ander met iets kleins veel betekenen.”

GOEDE MATCH MAKEN Voor het maken van een match voert de coördinator eerst intakegesprekken: ,,Je stapt voor een kort moment in iemands leven met de vraag of je een handje kunt helpen. Soms wil men er helemaal niets van weten en is er weerstand maar door een kopje koffie te drinken en wat vragen te stellen lukt het vaak om het ijs te breken. Daarna proberen we een geschikte vrijwilliger te vinden. Het is mooi om te zien als matches lukken.” 

,,Natuurlijk willen we een ‘plus’ aan beide kanten, dat het voor de persoon met dementie én voor de vrijwilliger een goede match is. We zoeken maatjes voor mensen met lichte geheugenproblemen die nog zelfstandig wonen. Op dit moment zijn er acht vrijwilligers, hebben we zeven matches en staan er nog acht aanvragen in de wacht. De aanvragen komen via de casemanager, POH, wijkverpleegkundige of consulent van Lariks.”

Er is zoveel meer mogelijk voor deze doelgroep en de betrokken mantelzorgers. Kijk bijvoorbeeld naar een project als DemenTalent

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE Het Maatjesproject Dementie was tot begin 2022 ondergebracht bij Lariks, de centrale plek voor zorg en welzijn in Leusden. Samen met een consulent van Lariks zorgde Linneweever voor de matches en de vrijwilligers. De korte lijntjes en het sparren met een consulent werd als zeer waardevol ervaren. ,,Wegens bezuinigingen moest het project stoppen. Echter, door een motie van de toenmalig secretaris van de VVD, kon het gelukkig verder. Het zou enigszins vreemd geweest zijn, daar ook in Leusden de groep mensen met dementie groter wordt en Leusden een dementievriendelijke gemeente is. Hiervoor ligt immers een prachtig plan, gemaakt door de werkgroep Samen Sterk Tegen Dementie.”

,,Door aanbesteding is het project terechtgekomen bij zorgorganisatie Welzin. Het is fijn dat het project door gaat, al ligt de focus van Welzin elders. Er is echter zoveel meer mogelijk voor deze doelgroep en de daarbij betrokken mantelzorgers. Kijk bijvoorbeeld naar een project als DemenTalent, waar mensen met dementie een actieve rol in de samenleving krijgen. Hierdoor houdt de persoon met dementie aansluiting met de maatschappij en kan zo langer zelfstandig blijven functioneren. Daar zou je in Leusden ook iets mee kunnen doen.”

Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger kan via maatjesproject.dementie@welzin.nl.

Dit artikel maakt deel uit van de serie artikelen om ‘De vele gezichten van dementie’ in beeld te brengen met als doel om in Leusden meer kennis en begrip te creëren over dementie en de gevolgen hiervan. De serie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden.
Wilt u ook uw verhaal vertellen samen met een partner of familielid met dementie dan kunt u zich voor meer informatie wenden tot Ellie Kuper, coördinator van het project. Via het mailadres kuperkat@casema.nl of 06-20550053 is zij bereikbaar.

advertentie
advertentie