Reinier van den Berg, die zich van populair meteoroloog de laatste jaren steeds meer ontwikkelde tot klimaatdeskundige, maakt zich zorgen over wat hij om zich heen ziet gebeuren. ,,In het klimaatakkoord van Parijs (dat door landen wereldwijd in 2015 werd ondertekend) hebben we afgesproken ernaar te streven de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. We zitten nu op 1...