Aan de hand van gekleurde stemkaartjes (voor, tegen of neutraal) konden bezoekers hun mening geven en die eventueel toelichten.
Aan de hand van gekleurde stemkaartjes (voor, tegen of neutraal) konden bezoekers hun mening geven en die eventueel toelichten. BDU Media

‘Maak een pas op de plaats’ was teneur van energiedebat

Opinie Regionale energiestrategie

LEUSDEN De gemeente Leusden moet vooral niet te voortvarend grote zonnevelden aanleggen of windturbines inplannen. Dat was in grote lijnen de teneur op het debat over de gemeentelijke plannen voor de regionale energietransitie (RES) in De Korf maandagavond. Waarom de ambitie om in 2040 al energieneutraal te willen zijn, terwijl het Rijk dit zichzelf pas in 2050 oplegt en waarom wil Leusden zo graag ‘het beste jongetje van de klas zijn’?

door Bart Belterman

Meer dan tweehonderd geïnteresseerden bezochten maandagavond het debat van de Leusder Krant in samenwerking met de gemeente. Aan de hand van vier stellingen die werden voorgedragen door gespreksleider Kees Hoogendijk (journalist bij RTV Utrecht) kwamen veel ‘mitsen en maren voorbij’ vanuit de zaal, hoewel niemand de noodzaak van de transitie betwistte.

Die noodzaak werd ook onderschreven door klimaatdeskundige Renier van den Berg die op uitnodiging aanwezig was. Hij zei zich nog altijd te verbazen dat sommige mensen sceptisch blijven over klimaatverandering. ,,Het is wetenschappelijk bewezen dat de regenval die leidde tot de overstromingen in Limburg, België en Duitsland een direct gevolg van die klimaatverandering zijn en eind van de eeuw kan dit tot gemiddeld vijfmaal vaker voorkomen; zo’n iedere twintig jaar. Leg dat maar eens uit aan de bewoners daar.”

Aan de opdracht van het Rijk om 35 terrawatt aan energie op land op te wekken, is praktisch voldaan

TEGEN ZONNEVELD Saillant detail is dat Van den Berg in zijn eigen gemeente Ede pleitte tégen de aanleg van een enorm zonnepark, omdat die schadelijk zou zijn voor de biodiversiteit, dat andere urgente klimaatvraagstuk. ,,Daarnaast lag deze vlak naast een Natura2000-gebied en bestond de afscheiding uit wel een héél dun groenstrookje.” In plaats daarvan pleit hij voor beter benutten van andere, meer kleinschalige kansen, zoals daken en geluidswallen. 

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).


Protest van Windalarm tegen grote windturbines bij de entree van De Korf. - Foto: BDU Media

VERDEEL-EN-HEERSPOLITIEK Eén van de grootste bezwaren tegen de huidige planning die in verschillende bewoordingen voorbij kwamen, was dat veel beter landelijk naar oplossingen voor het energievraagstuk kan worden gezocht dan lokaal. ,,Het is een verdeel-en-heers politiek”, durfde oud-weerman John Bernard het zelfs samen te vatten. In de mogelijkheden van meer windmolens op zee werd veel heil gezien. Ook actiegroep Windalarm pleit daarvoor: ,,Aan de opdracht van het Rijk om 35 terrawatt aan energie op land op te wekken, is praktisch voldaan. Waarom hier toch meer windturbines, terwijl het op zee veel harder waait?”
,,Ik hoor het al, we gaan met z’n allen binnenkort in de bus naar Den Haag”, vatte een spreekster het ludiek en pakkend samen.

Een ander breder gedragen argument om een pas op de plaats te maken, is dat er geen integraal plan lijkt te zijn en (landelijk) op stel en sprong de keuze voor lokale opwekking van wind- en zonnenergie lijkt gekozen. Zo is opslag van energie op piekmomenten technisch nog niet voor elkaar. Van den Berg zag daarvoor kansen in het elektrisch laadnetwerk voor auto’s en adviseerde de gemeente Leusden daar veel meer werk van te maken. Het was ook schrijnend om te horen dat een inwoonster haar aandeel zonnepanelen best wilde en - qua ruimte - kon verdubbelen, maar dit technisch niet voor elkaar kan worden gemaakt.

VOLLEDIG GROEN De aversie tegen hoge windmolens leek nog iets groter dan tegen zonnevelden, maar ook die laatste mogen vooral niet te massaal worden. De zaal kleurde volledig groen van de stemkaartjes, toen één inspreker vroeg wie kilometerslange geluidswallen langs de A28 volgeplempt met zonnepanelen wel zag zitten. Ook de parkeerplaatsen bij autodealer PON overkappen met panelen kon op veel instemming rekenen. ,,Dan blijven de auto’s ook mooi schoon.”


Journalist Daan Bleuel van de Leusder Krant opende de avond waarop velen weer een beetje moesten wennen aan een grote groep mensen bij elkaar zonder coronarestricties. - Foto: BDU Media

advertentie