Net als andere gemeenten wil Leusden uitvoering geven aan de energietransitie die is voortgekomen uit het in 2015 in Parijs gemaakte energieakkoord. Dat heeft geleid tot een RES (Regionaal Energie Strategie en routekaart) waarin plannen worden gepresenteerd om vooral in het buitengebied locaties te zoeken om windturbines en zonnepanelen te plaatsen.
De gemeente Leusden presenteert hiervoor...