Allessandro Sciortino: ,,Met 190.000 euro denkt de gemeente het achterstallig onderhoud op te lossen en het pand nog acht jaar overeind te houden. Ik verzeker je dat dat niet gaat lukken.''
Allessandro Sciortino: ,,Met 190.000 euro denkt de gemeente het achterstallig onderhoud op te lossen en het pand nog acht jaar overeind te houden. Ik verzeker je dat dat niet gaat lukken.'' Marcel Koch

Renovatie De Korf ja of nee? Sciortino: 'Het ontbreekt de gemeente aan een visie'

Nieuws

LEUSDEN Het voorstel van de gemeente om De Korf de komende acht jaar niet te renoveren is bij Alessandro Sciortino verkeerd gevallen. De exploitant van de bowling- en sporthal is verbijsterd en ontstemd. ,,Ik voel mij door de wethouder in mijn hemd gezet.''

Marcel Koch

Over acht jaar wil de gemeente van me af, zodat zij de vrije beschikking krijgt over de grond om woningbouw te realiseren, zegt Allessandro Sciortino. Het werd hem onlangs meegedeeld door verantwoordelijk wethouder Patrick Kiel. Maar volgens Sciortino heeft de gemeente zijn huiswerk niet goed gedaan. ,,Mijn huurcontract behelst na die acht jaar aansluitend nog twee overeengekomen huurtermijnen van elk vijf jaar. Feitelijk kunnen ze me pas over achttien jaar de rug toekeren.'' Maar het kwaad, stelt de verbouwereerde exploitant, is al geschied. ,,Mijn medewerkers denken dat ze over acht jaar op straat staan. Ook de bowlingvereniging vraagt zich vertwijfeld af of er in de toekomst nog wel in Leusden kan worden gebowld.'' Volgens Sciortino ontbreekt het de gemeente aan een visie rondom De Korf.

Ik voel mij door de wethouder in mijn hemd gezetMOOIE TOEKOMST Sinds 1 januari 2013 is Sciortino, van Italiaanse afkomst, exploitant van De Korf. Naar eigen zeggen was hij een jochie van 27 jaar toen hij het voor het zeggen kreeg bij het sport- en uitgaanscentrum, dat nog niet zo lang geleden voor ongeveer 600.000 euro een flinke interne make-over kreeg. ,,Ik heb die investering gedaan om samen met de gemeente aan een mooie toekomst van De Korf te bouwen'', verklaart Sciortino. ,,Die indruk hebben ze me ook altijd gegeven. Maar uit het voorstel dat nu op tafel ligt, blijkt het tegendeel. Misschien ben ik te naïef geweest.''

Sciortino - hij spreekt op beheerste toon - ergert zich aan de handelswijze van de gemeente, die eigenaar is van het gehele complex. ,,In januari werd mij door de gemeente zonder een spoortje van twijfel verteld dat beoogde renovatie van 4,5 miljoen euro dit jaar zou plaatsvinden en dat we nog lange tijd met elkaar zouden doorgaan. Vervolgens krijg ik, na een lange periode van radiostilte, van de ene op de andere dag te horen dat: de renovatie van de baan is, er slechts 190.000 euro vrijkomt voor noodzakelijke onderhoud en dat mijn huurcontract in 2027 wordt beëindigd. Ik wist niet wat ik hoorde, was met stomheid geslagen. Dit heb ik niet zien aankomen. Eerder gemaakte basisafspraken blijken niets waard te zijn. Dat is een wrange constatering, ja. Ik voel me in mijn hemd gezet.''

Hij vervolgt in één adem: ,,De gemeenteraad had de wethouder gevraagd of de renovatie goedkoper kon dan eerder berekende 4,5 miljoen euro. Dus werd er maar weer eens een extern bureau ingeschakeld, terwijl ik denk: vraag het eens aan Allessandro, misschien heeft die ook goede ideeën? Ik had er zeker tien voor ze gehad, maar niemand heeft mij iets gevraagd. Ik ben gewoon genegeerd.'' En nu hij toch op dreef is. ,,Met die 190.000 euro denkt de gemeente het achterstallig onderhoud op te lossen en het pand nog acht jaar overeind te houden. Ik verzeker je dat dat niet gaat lukken. Er wordt tenslotte al zes jaar lang geen groot onderhoud gedaan.'' Na een korte stilte: ,,Van alle onderzoeken die er zijn uitgevoerd, had je de helft van de verbouwing kunnen bekostigen.''

Is er nadien nog contact geweest met de wethouder? ,,Hij is onlangs hier in het restaurant een kop koffie wezen drinken. Hij snapt mijn onvrede en boosheid, zegt hij, maar daar koop ik weinig voor. Ik mis bij hem betrokkenheid. Uiteraard is mijn huurcontract ter sprake gekomen, maar de wethouder schaart zich achter hun jurist, en die beweert dat de gemeente in hun recht staat. Mijn advocaat is een andere mening toegedaan.''

Of De Korf er over acht jaar nog is? Ik heb werkelijk geen flauw ideeSchetst eens jouw ideale toekomstbeeld? ,,Ik was blij met de renovatieplannen, dacht: eindelijk duidelijkheid. Maar nu is die duidelijkheid me weer afgenomen. Zo kan ik toch niet ondernemen? Maar ondanks alles blijf ik optimistisch gestemd. Of De Korf er over acht jaar nog is? Ik heb werkelijk geen flauw idee.''

COMPLEX DOSSIER Gevraagd naar een reactie van wethouder Patrick Kiel laat deze per mail weten: ,,Ik snap de teleurstelling en boosheid over ons voorstel dat op korte termijn nog geen duidelijkheid geeft. We hebben als gemeente een lang traject achter de rug met ingewikkelde dilemma's en botsende belangen. Juist vanwege de complexiteit van dit dossier wil het college een voorstel waarin alle belangen goed worden afgewogen. Als de raad instemt, zullen we ons uiteraard inspannen om te onderzoeken welke functies behouden blijven in overleg met alle belanghebbenden.''

En wat het beëindigen van het contract met Sciortino betreft: ,,Wij houden ons aan de contractverplichtingen met de heer Sciortino, die ons de mogelijkheid bieden om de huur per 1 januari 2027 te beëindigen om nieuwbouw te realiseren.''

Tenslotte laat de wethouder weten dat het bedrag van 190.000 euro volgens berekeningen van een onafhankelijk bureau voldoende is voor noodzakelijke renovatiewerkzaamheden.

advertentie
advertentie