Start van buurtsportcoaches

20 december 2013 om 00:00 Nieuws

LEUSDEN Per 1 januari 2014 gaan bij drie organisaties uit Leusden 2,45 fte aan buurtsportcoaches aan de slag. In eerste instantie is dit voor een jaar. De organisaties ontvangen hiervoor een bijdrage vanuit uit Rijk en financieren zelf een gedeelte. Maandag ondertekenden vertegenwoordigers van de drie betrokken organisaties en wethouder Jansma hiervoor een uitvoeringsovereenkomst. Hiermee blijft het stimuleren van deelname aan sport geborgd.

De buurtcoaches gaan werken voor Welzijn Leusden, Sportieve Naschoolse Opvang en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk. Deze organisaties hebben gereageerd op de oproep van de gemeente om zelf met initiatieven te komen waarbij buurtsportcoaches kunnen worden ingezet. Deze initiatieven moesten passen binnen de gemeentelijke visie en binnen de subsidievoorwaarden. Het doel is meer mensen te kunnen laten sporten en bewegen in de buurt en verbindingen tussen sport en andere sectoren zoals onderwijs, welzijn, kinderopvang, zorg en het bedrijfsleven te leggen.

De buurtsportcoaches gaan onder meer de volgende activiteiten organiseren:

G-voetbal, een voetbalkamp voor de jeugd, extra sportactiviteiten voor 50+, allochtonen en voor kinderen met overgewicht, met sport en spel de wijk in met een 'sport-en-spelbus', tricking- en skatingactiviteiten voor jongeren, sport- en natuuractiviteiten.

Ook wordt met inwoners besproken of er per wijk of buurt een buurtsportteam opgericht kan worden en wordt aandacht gegeven aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie