Het team van Lokaal Belangrijk onder aanvoering van Alexandra Kolkman (middenvoor) is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het team van Lokaal Belangrijk onder aanvoering van Alexandra Kolkman (middenvoor) is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. LokaalBelangrijk

Lokaal Belangrijk presenteert programma: ‘Geen windturbines en velden met zonnepanelen’

28 februari 2022 om 13:13 Gemeenteraadsverkiezingen

LEUSDEN ,,Lokaal Belangrijk is een nieuwe lokale politieke partij onafhankelijk van de landelijke politieke partijen, met oog voor de echte lokale belangen.’’ Dat zegt Alexandra Kolkman, lijsttrekker van de partij, bij de verschijning van het verkiezingsprogramma. 

Van de redactie

,,Het doel van onze partij is om in samenspraak met de inwoners van Achterveld, Leusden en Stoutenburg zorgen voor toegankelijkheid en betrouwbaarheid van het gemeentebestuur. En: een verstandige, haalbare en uitvoerbare energietransitie”, aldus Kolkman

LOKALE THEMA’S ,,Wij vinden een lokale  partij belangrijk omdat de Leusdense gemeenteraad op belangrijke lokale thema’s al jaren trouw de lijn volgt van de gevestigde partijen die de lakens uitdelen. Actief en met argumenten inspreken op gemeenteraadsvergaderingen brengt die partijen niet in beweging. Zo ontstond Lokaal Belangrijk uiteindelijk ook’’, aldus Kolkman.

Kolkman zet grote vraagtekens bij één van de ambities die het gemeentebestuur de afgelopen periode formuleerde; Leusden energieneutraal in 2040 (je wekt minimaal evenveel duurzame energie op als je voor eigen gebruik nodig hebt) . ,,Tien jaar eerder dan landelijk is afgesproken’’, aldus Kolkman. ,,Dat klinkt mooi, maar die keuze heeft dramatische gevolgen. Windmolens en zonnepaneelvelden gaan het beeld in de groene leefomgeving van onze gemeente bepalen.” 

ENERGIENEUTRAAL Kolkman: ,,Wij hebben uit laten rekenen wat energieneutraal voor Leusden betekent.  Om energieneutraal te zijn hebben wij zonnepaneelvelden nodig met een omvang van 10x de Tabaksteeg. Om van de windmolens nog maar te zwijgen Dat zijn industriële energiefabrieken op palen van 230 meter hoog, vol in het directe zicht van onze inwoners. Los van het verpestende effect op het landschap wordt steeds meer duidelijk dat deze fabrieken negatieve effecten hebben op de gezondheid van de mens.”

‘GEEN VERROMMELING’ De partij wil geen natuurlandschap opofferen aan industriële windturbines en zonnepaneelvelden in het buitengebied. ,,Wij willen geen ‘verrommeling’ van het landschap en zien geen toegevoegde waarde in een versnelde, dure en daarmee onhaalbare energietransitie’’, meent Kolkman.

,,Wij streven naar een gemeenteraad die luistert naar de inwoners. Lokaal Belangrijk wil graag bijdragen aan de landelijke klimaatdoelen, maar dan wel in de ‘Leusdense’ maat. Wij zetten voor de korte termijn in op zon-op-dak en op zonnepanelen langs de infrastructuur. En intussen houden wij de mogelijkheid open voor innovaties.” 

GECENTRALISEERDE AANPAK ,,Wij gaan mee met de landelijke ontwikkelingen. Lokaal Belangrijk pleit daarom voor een meer gecentraliseerde, efficiëntere landelijke aanpak van de energietransitie die ons te wachten staat”, vertelt Alexandra.

Meer over het verkiezingsprogramma van de partij is te vinden op de website: https://lokaalbelangrijk.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie