Hoeve Groot Zandbrink is de plek waar de gemeente donderdag met agrariërs uit Leusden in gesprek ging.
Hoeve Groot Zandbrink is de plek waar de gemeente donderdag met agrariërs uit Leusden in gesprek ging. Daan Bleuel

Gemeente praat met boeren over stikstofplannen van het Rijk

Maatschappelijk

LEUSDEN Gisteravond (donderdag 11 augustus) heeft de gemeente Leusden samen met LTO Gelderse Vallei en Vallei Horstee gesproken met veel Leusdense boeren. Er was een grote opkomst voor de bijeenkomst op Hoeve Groot Zandbrink. 

Van de redactie

Enkele raadsleden waren als toehoorder aanwezig. Dat laat de gemeente in een persbericht naar aanleiding van de bijeenkomst weten. 

IS ER NOG TOEKOMST? De boeren vragen zich op basis van de in juni gepresenteerde stikstofplannen van het Rijk af of zij nog wel toekomst hebben in Leusden. Het college deelt hun grote zorgen en heeft dit in brieven aan de Ministers en de provincie Utrecht laten weten. Burgemeester Gerolf Bouwmeester liet weten ook geschrokken te zijn van het stikstofkaartje en grote vragen te hebben over wat dit betekent voor de boeren in de gemeente Leusden. 

De burgemeester leidde het gesprek: ,,We willen vanavond zorgen met elkaar delen en bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het stikstofdossier maar kan wel vragen en ideeën doorspelen naar de provincie Utrecht die in direct contact staat met het Rijk. Dit met de oproep om in gezamenlijkheid aan een oplossing te gaan werken die toekomstperspectief biedt voor de boeren en het behoud van ons mooie en vitale buitengebied.“

ONDUIDELIJKHEID EN ONZEKERHEID Alexandra Kolkman, wethouder buitengebied, uitte haar zorgen en betrokkenheid bij de Leusdense boeren, waarna meerdere boeren en vertegenwoordigers van Vallei Horstee en LTO Gelderse Vallei hun zorgen deelden. Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid. Is er nog wel toekomstperspectief voor (jonge) Leusdense boeren? De bijeenkomst verliep in een constructieve sfeer ondanks dat de boeren zich compleet overvallen en niet gezien en gewaardeerd voelen door de Rijksoverheid. 

De burgemeester complimenteerde de boeren dat zij ondanks alle begrijpelijke emotie op een gepaste manier actie voeren. In een brief aan de Minister van Natuur en Stikstof en de Minister van LNV heeft het college vorige maand haar grote zorgen geuit over het toekomstperspectief van boerenbedrijven en hun gezinnen. De stikstofkaart die het Rijk heeft gepresenteerd roept veel vragen en onduidelijkheid op, met name de doelstelling om de stikstofuitstoot door de boeren in Leusden met 95% en 47% te verminderen. 

REGIONALE VISIE Wat doet dit met het toekomstperspectief, het bestaansrecht voor boeren op de lange termijn? Wat doet dit met het draagvlak onder de boeren voor duurzame landbouw met natuur? Hoe kunnen wij een nieuwe visie op het buitengebied van de regio Amersfoort maken wanneer de boeren(-organisaties) niet mee zouden doen omdat er voor hen geen toekomst lijkt te zijn? Het college onderkent het belang van een Regionale visie voor de realisatie van de doelen voor ons klimaat, de natuur, de bodem en het water, waarbij het dus om veel meer dan stikstof gaat. 

Deze benadering moet ook handelingsperspectief bieden voor de landbouw. Het is dus van groot belang dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid komt over de plannen van het Rijk, de onzekerheid voor boeren duurt al te lang. En dus is het nodig dat de ministers en ook de provincie actief in gesprek te gaan met de agrarische sector met als inzet dat er perspectief op een constructief vervolg mag ontstaan.

advertentie
advertentie