Een houtsingel.
Een houtsingel. Landschap Erfgoed Utrecht

Gratis bomen aan te vragen voor het behoud van landschapselementen

4 oktober 2023 om 09:15 Natuur en milieu

REGIO Utrechtse grondeigenaren en boeren kunnen zich sinds zondag 1 oktober aanmelden om bomen te ontvangen voor het behoud en de aanleg van landschapselementen. ,,De terugkeer van landschapselementen is van belang voor een betere kwaliteit en een grotere biodiversiteit”, legt Landschap Erfgoed Utrecht uit. In januari worden 24.250 bomen uitgedeeld voor landschapselement als geriefhoutbosjes en houtsingels. Deze actie wordt georganiseerd vanuit Bomen Actieplan van de provincie Utrecht, die deze uitdeelactie ook mogelijk maakt.

De uitdeelactie is gericht op de regio’s Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek. Deze gebieden zijn gekozen, omdat hier kansen liggen om de groen-blauwe dooradering in het landschap te verbeteren en te zorgen voor meer biodiversiteit. De groen-blauwe dooradering is het netwerk van droge landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, kruidenrijke randen) en natte elementen (sloten, beken, poelen).

De gratis boompakketten kunnen inmiddels worden besteld via deze website

Schattingen geven aan dat minder dan 40 procent van de landschapselementen over is ten opzichte van het begin van de vorige eeuw

STREEKEIGEN SOORTEN

Tijdens de uitdeelactie worden alleen bomen uitgedeeld die specifiek voorkomen in de gebieden. Denk hierbij aan streekeigen soorten als de lijsterbes, zwarte els, meidoorn, schietwilg, veldesdoorn, zomereik en ruwe berk haagbeuk. In de Gelderse Vallei worden bijvoorbeeld de zwarte els, de zomereik en wilgen uitgedeeld voor het landschapselement het ‘geriefhoutbosje’. Dat is een klein bosje op het land van een boer waar vroeger hakhout vandaan werd gehaald. Schattingen geven aan dat minder dan 40 procent van de landschapselementen over is ten opzichte van het begin van de vorige eeuw.

LEVENDIGER EN AANTREKKELIJKER

Het is belangrijk dat landschapselementen terugkeren in ons landschap omdat ze de biodiversiteit vergroten, CO2 en water vasthouden en fijnstof opvangen. Ze maken het landschap toekomstbestendig en laten het er levendiger en aantrekkelijker uitzien. De provincie Utrecht heeft in het kader van haar Bomen Actieplan de ambitie om 600.000 bomen aan te planten. Recent waren er al succesvolle uitdeelacties in de provincie Utrecht; in maart werden 17.000 bomen uitgedeeld, in 2022 waren dit er 15.000.

Projectleider Hein Pasman (Landschap Erfgoed Utrecht): ,,Houtsingels, boomgroepen en geriefhoutbosjes zijn erg belangrijk in het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Utrecht. Dagvlinders, kleine zoogdieren, wilde bijen en vele vogels leven in of bij deze landschapselementen, die daarom van groot belang zijn om te behouden en uit te breiden. Help ons mee om landschapselementen te behouden.” 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
De bomenuitdeelactie in 2022.
Een houtsingel.
De bomenuitdeelactie in maart dit jaar.
De bomenuitdeelactie in maart dit jaar.
Een houtsingel.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie