Afbeelding
archief BDU
ingezonden

,,Vergeet geothermie niet als alternatieve bron voor duurzame energie’’

28 juni 2021 om 11:11 Opinie

Beste redactie,

 Hierbij reageer ik op artikelen die ik in uw krant aantref betreffende de discussie over windenergie.

Graag reageer ik op de commotie die is ontstaan door enerzijds de activiteiten van de gemeente om de Leusdenaren in de besluitvorming rond zon en wind, en anderzijds de actiegroep Windalarm. Gezien de standpunten en de verharding van de discussie wil ik hier graag nog een extra item inbrengen, namelijk het alternatief aardenergie ofwel geothermie. Dit alternatief is echter niet bespreekbaar naar ik begrijp uit de reactie vanuit de gemeente. Er wordt gesteld dat het nog niet beschikbaar zou zijn als optie.

GEOTHERMIE Naast zon en wind hebben we volgens mijn informatie nog een mogelijkheid om te voldoen aan de gestelde eisen om energieneutraal te worden, als gemeenten en bevolking in onze regio Eemland. Ik verwijs onder meer naar een artikel in het AD dat in 2019 verscheen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om energie en aardwarmte te gebruiken uit geothermie.  

Via dit artikel vond ik de website die voor dit project is ontwikkeld: https://www.larderel.nl/projecten waar naast het project Eemland ook aandacht wordt besteed aan de toegekende opsporingsvergunning waarmee het project kan doorstarten: https://www.larderel.nl/post/opsporingsvergunning-is-binnen. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de techniek van Geothermie, een techniek waardoor we in de gehele regio niet langer hoeven te denken aan windmolens en zonnevelden… iets wat ik persoonlijk een enorm voordeel zou vinden.

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE Graag nodig ik de gemeenten Leusden uit om een zorgvuldig dossier samen te stellen over deze mogelijkheid, en deze breed onder de aandacht te brengen bij alle overlegstructuren die hierbij betrokken zijn. Ook de burgers en bedrijven dienen geïnformeerd te zijn over deze extra mogelijkheid van geothermie naast wind en zon. Vooral de investeringen zullen velen overtuigen van de bijzondere mogelijkheden die deze techniek ons biedt. Mijns inziens is een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp niet mogelijk zonder ook de geothermie breed onder de aandacht te brengen.

Tjeerd Sloot, Leusden

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie