Afbeelding
BDU Media
Ingezonden

‘Gevolgen vervallen buslijn 77 nog even erger maken?’

Opinie

,,In de Leusder Krant van 3-8 stond een artikel, waarin andermaal stond bevestigd dat de gemeente Leusden definitief de boot heeft gemist en nu ook zelf afscheid wil nemen van buslijn 77. Helaas zijn ambtenaren van Leusden er niet in geslaagd om bij de provincie Utrecht aan de juiste tafels plaats te nemen om onze belangen voldoende te behartigen. Maar en passant wil de gemeente het nog een beetje erger maken! Waarom? Voor wie?”

,,Het vervallen van Buslijn 77 (wat natuurlijk een absolute blamage blijft) wordt nu namelijk ook nog eens gepresenteerd als meevaller voor de Clarenburg, Benedictijnhove, Landjonker, Beekridder en Middenweg (route CBLBM): op deze doorgaande weg zou dan de maximumsnelheid naar beneden kunnen om zo de leefbaarheid te vergroten. Ammehoela! Ik woon zelf aan die route en moet er niet aan denken als deze wegen worden aangepast. In onze wijk hebben we afgelopen jaar helaas moeten constateren dat de aanrijdtijden van de nooddiensten op het randje van de normtijden liggen: die gaan ze dan dus niet meer halen! Gaat daarnaast de gemeente Leusden ook in onze wijk ‘Hamersveldseweg-schansen’ aanleggen, waarover ook ambulances hun patiënten Leusden in- en uit moeten vervoeren? In feite komt zo dus de veiligheid van de burger ook in het geding: waar is de gemeente mee bezig? Voor wiens belangen wordt nu eigenlijk opgekomen?”

,,Ik zie voor me dat de leefbaarheid langs de route CBLBM vooral kan worden vergroot door de route Middenweg/Randweg (route MR) en route Noorderinslag/Heiligenbergerweg (route NH) beter in te richten als doorgaande (stroom)wegen (zijn al die stoplichten nodig?).”

,,Doordat die routes vele stoplichten hebben waar iedereen voorrang lijkt te hebben behalve het doorgaande verkeer (wie verzint zoiets?), wordt de route CBLBM zonder verkeerslichten ongewenst al snel interessanter. En om tijd in te halen wordt er dan soms ook doorgereden: is dat vreemd? Of juist een logisch vervolg van...? Ik denk het laatste!”

,,Bovendien: de routes MR en NH (samen met de Groene Zoom) beter ingericht om grotere verkeersstromen aan te kunnen, want woningen staan over het algemeen verder van deze wegen af dan de kronkelige route CBLBM waar op sommige stukken woningen direct aan de weg staan. Door de de doorstroming op de routes MR en NH in combinatie met de Groene Zoom te optimaliseren, wordt de route CBLBM minder interessant voor doorgaand verkeer en zal die weer gebruikt gaan worden waarvoor die bedoeld is, namelijk het lokale verkeer. Maar mogen aanwonenden en wijkbewoners alstublieft gewoon gebruik blijven maken van ‘hun’ CBLBM-route.”

,,Hierbij de oproep aan het Huis van Leusden om eerst nog eens goed na te denken voordat er in mijn optiek onnodig geld gestopt wordt in de route CBLBM. Die is net een paar jaar geleden van mooi, geluidsreducerend asfalt voorzien. Gebruik dit geld liever om kruisingen langs de routes MR en NH te verbreden/optimaliseren of (turbo)rotondes van te maken, zodat wachttijden bij kruispunten eindelijk eens gereduceerd kunnen worden, want wat duurt het soms lang om Leusden in en uit te komen als je ‘achterin Leusden’ woont.”

Johan de Bruin

advertentie
advertentie