Afbeelding
Foto door Julia M Cameron via Pexels

Meer plezier met leren met een extra steuntje in de rug

20 februari 2024 om 08:33 Partnercontent

Sommige leerlingen zijn geen studiebollen. Ze spelen liever buiten of zijn creatief bezig. Maar in Nederland moet ieder kind vanaf zijn 5e jaar naar school en het liefst met een diploma doorstromen naar een beroepsopleiding. Op de basisschool worden de basisvaardigheden taal en rekenen bijgebracht. Die basis moet goed zijn, want alleen als een kind goed kan lezen, schrijven en rekenen kan het de andere vakken goed doen en het later ook goed doen in de maatschappij. Als een kind niet goed mee kan komen, dan kan bijles op de basisschool voorkomen dat er een onoverbrugbare achterstand ontstaat. Door tijdig in te grijpen kan worden voorkomen dat een leerling een leerachterstand oploopt die niet meer in te halen is.

Studenten geven bijles

Bijles wordt vaak gegeven door studenten. Hiermee kunnen ze wat bijverdienen om hun studie te financieren. Uiteraard wordt beoordeeld of zij voldoende didactische vaardigheden bezitten om bijles rekenen of taal te geven aan basisschoolleerlingen. De bijles kan bij het kind thuis worden gegeven maar ook op een bijleslocatie waar een student 1 of meer leerlingen onder zijn hoede krijgt. De student heeft altijd contact met de school om de lessen goed op het lesprogramma in de klas af te stemmen. De resultaten worden ook uitgewisseld. Op die manier kan de bijles worden aangepast als er onvoldoende verbetering is of als een kind moeite heeft met een nieuw onderdeel van het desbetreffende vak.

Overleg over de vorderingen

De ouders of voogd van het kind worden uiteraard op de hoogte gehouden van de resultaten van de bijles. Op die manier kan worden beoordeeld of het volgen van bijles voldoende resultaat heeft. Vaak heeft een kind maar een paar uren bijles nodig om de basis van rekenen of taal te snappen en gaan de resultaten in de klas snel vooruit. Soms is meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld omdat een kind zich bij klassikaal onderwijs onvoldoende kan concentreren. De bijles docent bespreekt dit met de ouders en ook met de leerkracht op school. Door goed samen te werken kunnen de beste resultaten worden behaald.

Word jij bijles docent?

Wil je bijles geven aan leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs, dan kun je je aanmelden bij een bijlesinstituut. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe docenten. Je kunt daarbij aangeven op welke dagen en uren je beschikbaar bent en in welke vakken je bijles wilt geven. Ook geef je aan of het om leerlingen op de basisschool gaat of om leerlingen in het voortgezet onderwijs. Je geeft bijles op de bijleslocatie, soms op een school en soms bij een leerling thuis. Ouders kunnen kiezen voor individuele bijles of voor bijles in een kleine groep. Uiteraard vindt bijles altijd plaats na schooltijd. Ook als oud-docent kun je bijles geven, bijvoorbeeld naast een baan in het bedrijfsleven of als je inmiddels bent gepensioneerd maar het vak graag wilt blijven uitoefenen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie