Nieuwe vragen van D66: ‘Waar blijft tuingroendepôt in Zuid?’

6 oktober 2021 om 15:00 Politiek

LEUSDEN ,,Wat gebeurt er nu met de toezegging dat er een nieuwe plek wordt gezocht voor een tuingroendepôt in Leusden-Zuid?’’ Er klonk enige irritatie in de stem van D66-fractievoorzitter toen hij deze vraag donderdag aan wethouder Wim Vos (CDA) stelde. 

door Daan Bleuel

De kwestie speelt inmiddels een maand of tien. Bewoners van een nieuwe woning aan de Prinses Alexialaan tekenden met succes bezwaar aan tegen de plek die de gemeente koos voor de aanleg van een tuingroenstortplaats. De bewoners vond die plek, luttele meters van de zijgevel van hun huis, ongeschikt en gevaarlijk. Ze wezen er bij de adviescommissie bezwaarschriften op dat brandgevaar niet denkbeeldig was. Omdat de tuinvuilstortplaatsen ook gebruikt worden om afgedankte kerstbomen af te voeren, zouden die een prooi voor brandstichters kunnen worden. 

ALTERNATIEVE LOCATIE De bezwaarcommissie stelde de bewoners in het gelijk. Omdat de feestdagen inmiddels in zicht waren, besloot de gemeente daarop in allerijl in actie te komen en verwijderde de stortplaats zonder aarzeling. De wethouder zegde wel toe dat de gemeente naar een alternatieve locatie voor de stortplaats zou kijken. 

Al in mei vroeg D66 zich in een brief aan het college af wat nu de bedoeling was. ,,In de raadsvergadering van 4 februari heeft (de inmiddels vertrokken, red) wethouder Van Beurden toegezegd met een planning te komen wanneer het depot weer in gebruik genomen kan worden’’, noteerde fractievoorzitter Albert Dragt daarin. ,,Wethouder Vos heeft in de raadsvergadering van 25 maart toegezegd met grote urgentie aan dit probleem te werken.’’ ‘Het staat prominent op de radar’ waren volgens Dragt de letterlijke woorden die Vos eraan wijdde.

Sindsdien bleef het echter weer oorverdovend stil rond de affaire. ,,Wat gebeurt er nu?’’, vroeg Dragt zich ongeduldig af. De wethouder meldde daarop dat er inmiddels een ‘voorgenomen plek’ is aangewezen. Volgens hem liggen plannen daarvoor nu ter inzage, zodat omwonenden zich ervan op de hoogte kunnen stellen en -als daar aanleiding voor is- hun zegje erover kunnen doen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie